Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > Programul pentru Şcoli al României
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  
Programul pentru Şcoli al României
  
Legislaţie naţională:
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
Hotărârea Guvernului României nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare

 

Informaţiile au fost furnizate de: Moldovan Cristina, în data de 06.09.2018
Informaţiile au fost actualizate de: Moldovan Cristina, în data de 21.02.2019