Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare

 

PROIECTUL "GUVERNARE TRANSPARENTĂ, DESCHISĂ ŞI PARTICIPATIVĂ - STANDARDIZARE, ARMONIZARE, DIALOG ÎMBUNĂTĂŢIT" SIPOCA 35

 

Procedura de sistem privind "Comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale" - format .docx SIPOCA35
Procedura de sistem privind "Comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale" - format .pdf
Ghidul explicativ pentru elaborarea şi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale - format .docx
Ghidul explicativ pentru elaborarea şi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale - format .pdf

 

 

 

 

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Belean Delia, în data de 06.02.2019