Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

PROIECTUL "GUVERNARE TRANSPARENTĂ, DESCHISĂ ŞI PARTICIPATIVĂ - STANDARDIZARE, ARMONIZARE, DIALOG ÎMBUNĂTĂŢIT" SIPOCA 35

 

Procedura de sistem privind "Comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale" - format .doc SIPOCA35
Procedura de sistem privind "Comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale" - format .pdf
 
F.PS.19.01 Formular tip - Cerere de informații de interes public
F.PS.19.02 Formular reclamație administrativă (1)
F.PS.19.03 Formular reclamație administrativă (2)
F.PS.19.04 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001
F.PS.19.05 Anunț privind deschiderea consultării publice
F.PS.19.06 Anunț privind dezbaterea publică
F.PS.19.07 Formular pentru colectarea de propuneri
F.PS.19.08 Raport anual privind transparența decizională
Ghidul explicativ pentru elaborarea şi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale - format .docx
Ghidul explicativ pentru elaborarea şi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale - format .pdf

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Belean Delia, în data de 06.02.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Belean Delia, în data de 16.01.2020