Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > relatii publice
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

Dreptul la petiționare

 

Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.

Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.

Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.

Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.
Art. 51 din Constitutia României


Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris, ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean si local, precum si regiilor autonome."
Art.2 din OG nr. 27/2002

Atentie!
Se claseaza petitiile anonime, ilizibile, ori confuze, precum si cele care au fost deja analizate si au beneficiat de un raspuns.


Petitiile adresate Consiliului Judetean Mures le veti trimite pe adresa: 540026 Piaţa Victoriei nr.1, municipiul Tîrgu Mures, judetul Mures, sau prin posta electronica la adresa: cjmures@cjmures.ro.

Pentru primirea, inregistrarea, urmarirea modului de solutionare a petitiilor precum si organizarea primirii in audiente a cetatenilor, Consiliul Judetean Mures a desemnat doua persoane cu atributii in domeniu:

Gábosi Mária Magdolna - consilier, Compartimentul relații cu publicul și informații de interes public
Covaci Gabriela - consilier, Compartimentul administrație publică locală

Program: luni - vineri 8 - 16

Adresa: 540026 Piaţa Victoriei nr.1, Tîrgu Mureș
Telefon: 0265 - 263 211 int. 1261
Fax: 0265/268 718
E - mail: cjmures@cjmures.ro
Website: www.cjmures.ro


Informatiile au fost actualizate de: Daniel Ana, in data de 27.01.2012
Informatiile au fost actualizate de: Belean Delia, in data de 08.02.2017