Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > modernizare DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Tîrnăveni (DN14A)
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

PROIECT "MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DJ151B ŞI DJ142, UNGHENI (DN15) – MICA – TÎRNĂVENI (DN14A) – JUDEŢUL MUREŞ"

 

.: Stadiul actual a implementării proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Tîrnăveni (DN14A) – judeţul Mureş" (30 iunie 2020) :.

 

Contract de finanțare nr.956/29.01.2018, Cod SMIS: 115673

Linia de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 6 –Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Beneficiar: Consiliul Județean Mureș

Valoarea totală a proiectului: 140.794.801,06 lei, din care:

 • asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 135.470.899,57 lei
 • contribuţia beneficiarului 5.323.901,49 lei, incluzând:
  • contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile 2.764.712,24 lei
  • contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile 2.559.189,25 lei, inclusiv TVA aferent

Perioada de implementare a proiectului: 98 de luni, cuprinsă între 03.11.2014 - 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului: creşterea gradului de accesibilitate a persoanelor, bunurilor şi serviciilor din zona Ungheni – Tîrnăveni, aflată în proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor judeţene DJ 142 şi DJ 151B.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Facilitarea accesului populaţiei din zona vizată de proiect la reţeaua TEN T prin reabilitarea DJ142-151B pe o lungime de 24,09 km şi construirea a 2,43 km de piste de biciclete.
 • Reducerea timpului de deplasare între localităţile Tîrnăveni şi Ungheni prin creşterea vitezei de proiectare datorită modernizării drumului judeţean.
 • Creşterea siguranţei circulaţiei pe sectoarele de drum reabilitate prin semnalizarea şi marcarea rutieră a intersecţiilor, realizării semnalizării rutiere orizontale cu marcaje longitudinale şi transversale, respectiv verticale (indicatoare de circulaţie), realizarea de trotuare şi amplasarea de parapeţi de protecţie pietonali la poduri, modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.
 • Creşterea portanţei rutiere pe sectoarele de drum reabilitate.
 • Stimularea transportului public pe sectoarele de drum reabilitate prin modernizarea unui număr de 24 de staţii de autobuz şi reabilitarea a 5 staţii de autobuz.

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul proiectului sunt:

  • sistematizarea traseului si realizarea unei structuri rutiere noi,
  • modernizarea a 2 poduri,
  • modernizarea a 2 treceri la nivel de cale ferată,
  • modernizarea a 60 podeţe transversale,
  • amenajarea intersecţiilor cu 123 drumuri laterale,
  • realizarea acceselor pentru 780 de riverani,
  • realizarea a 2,43 km de piste pentru biciclete,
  • modernizarea a 4.003 mp de trotuare,
  • realizarea a 29 staţii pentru transportul public de persoane,
  • consolidarea suprafeţelor afectate de alunecări prin drenuri transversale, piloţi şi ziduri de sprijin,
  • realizarea sistemelor de canalizare pentru apele pluviale în municipiul Tîrnăveni,
  • montarea a 796 indicatoare rutiere şi panouri de avertizare şi marcaje orizontale pe lungimea de 24,09 km,
  • realizarea a 2 poduri provizorii şi variantele de drumuri provizorii in cadrul obiectului de Organizare de şantier.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  website-urile: www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului:  facebook.com/inforegio.ro

 

Informaţiile au fost furnizate de: Călbază Ioan, în data de 12.07.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Vițelar Corina, în data de 30.06.2020