Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte de hotărâri cu caracter normativ
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâri cu caracter normativ

   
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV PE ANUL 2022:
   
 
Aprobarea modelului de steag al Județului Mureș
   
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO
   
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2021
   
Modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring
   

   
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV PE ANUL 2021:
   
 
Aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide Menajere și Similare în județul Mureș, pe anul 2022
   
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate, în anul 2022, bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
Aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA
   
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022
   
Aprobarea unor măsuri privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring  |  Anexe la proiectul de hotărâre (arhivă .zip, aprox. 76kb)
   
Luarea unor măsuri în vederea delegării serviciilor de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Mureș  |  Anexe la proiectul de hotărâre (arhivă .zip, aprox. 31MB)
   
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
   
Aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025
   
Aprobarea Regulamentului privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș
   
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2020 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   
Modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021
   
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
   
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 191 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   

   
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV PE ANUL 2020:
   
 
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021
   
 
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic
   
 
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.59/21.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
   
 
Aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A.
   
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   
 
Aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate
   

   
   
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV PE ANUL 2019:
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate, în anul 2020, bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei, exprimată în natură, în cursul anului 2020
   
 
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș și a modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru persoane fizice/juridice
   
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2018 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   
 
Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș
   
 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia
   
 
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   

   
   
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV PE ANUL 2018:
   
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019
   
 
Aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2019
   
 
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
   
 
Aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring
   
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2017 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   
 
Aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"
   
 
Aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"
   
 
Aprobarea actualizării Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019
   
   

   
   
ARHIVĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRI CU CARACTER NORMATIV DIN PERIOADA 2005-2017:
   
   
Ședința din decembrie 2017
   
 
Aprobarea tarifelor și taxelor locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018
   

   
Ședința din septembrie 2017
   
 
Aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia (arhivă .zip, aprox. 5MB)
   

   
Ședința din august 2017
   
 
Aprobarea taxelor și tarifelor la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
   

   
Ședința din iulie 2017
   
 
Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2016-2022
   

   
Ședința din decembrie 2016
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   

   
Ședința din septembrie 2016
   
 
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
   

   
Ședința din iunie 2016
   
 
Modificarea prețurilor medii la produsele agricole stabilite pentru evaluarea în lei a arendei, în vederea impunerii veniturilor realizate din aceasta în cursul anului 2016
   

   
Ședința din aprilie 2016
   
 
Aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia
   
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2015 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   

   
Ședința din martie sau aprilie (după caz) 2016
   
 
Aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
   

   
Ședința din martie 2016
   
 
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019
   

   
Ședința din februarie 2016
   
 
Aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010
   

   
Ședința din decembrie 2015
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   

   
Ședința din septembrie 2015
   
 
Modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   

   
Ședința din iulie 2015
   
 
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2016
   

   
Ședința din martie 2015
   
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2014 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   

   
Ședința din decembrie 2014
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2015
   
 
Completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare
   

   
Ședința din octombrie 2014
   
 
Aprobarea taxelor și tarifelor la instituțiile de cultură pentru anul 2015
   

   
Ședința din septembrie 2014
   
 
Aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate
   
 
Aprobarea taxelor și tarifelor la instituțiile de cultură pentru anul 2015
   

   
Ședința din iulie 2014
   
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2013 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   

   
Ședința din decembrie 2013
   
 
Stabilirea tarifului de securitate la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș
   
 
Aprobarea tarifelor și taxelor locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
   
 
Aprobarea Regulamentului și a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul național de evidența persoanelor
   

   
Ședința din august 2013
   
 
Aprobarea taxelor și tarifelor la instituțiile de cultură pentru anul 2014
   
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2012 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   

   
Ședința din aprilie 2013
   
 
Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș
   

   
Ședința din decembrie 2012
   
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2013 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
   
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
   

   
Ședința din noiembrie 2012
   
 
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008–2013
   
 
Aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2016
   

   
Ședința din octombrie 2012
   
 
Aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2011 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
   

   
Ședința din august 2012
   
 
Aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2013
   

   
Ședința din mai 2012
  
 
Aprobarea documentației "Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean, județul Mureș"
  

  
Ședința din ianuarie 2012
  
 
Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.26/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", în anul 2012
  

  
Ședința din decembrie 2011
  
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
  
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
  

  
Ședința din noiembrie 2011
  
 
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate
  

  
Ședința din octombrie 2011
  
 
Stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2012
  

  
Ședința din mai 2011
  
 
Aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
  

  
Ședința din aprilie 2011
  
 
Aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementarilor existente în legislația actuală
  
Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș
  
Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului
  
Completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului Județean pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean
  

  
Ședința din decembrie 2010
  
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
  
 
Stabilirea taxelor pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean
  

Ședința din 30.09.2010
  
 
Modificarea Anexei la H.C.J. nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate
  
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011
  
Taxele și tarifele la instituțiile de cultură, pentru anul 2011
  

  
Ședința din 26.08.2010
  
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2009 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
  

  
Ședința din 27.05.2010
  
 
Aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate
  

  
Ședința din 29.04.2010
  
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2010 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
  

  
Ședința din 25.03.2010
  
 
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
  

  
Ședința din 26.11.2009
  
 
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011
  

  
Ședința din 24.09.2009
  
 
Modificarea și completarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009
  

  
Ședința din 27.08.2009
  
 
Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2008 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
  
Stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 septembrie 2009
  

  
Ședința din 24.03.2009
  
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009
  
Stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
  

  
Ședința din 25.09.2008
  
 
Stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 octombrie 2008
  
Aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
  
Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011
  

  
Ședința din 27.03.2008
  
 
Reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Mureș
  

  
Ședința din 31.01.2008
  
 
Aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008
  
Sinteza proiectului de buget al Consiliului Județean Mureș pe anul 2008
  

  
Ședința din 20.12.2007
  
 
Actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
  

  
Ședința din 27.09.2007
  
 
Actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
  

  
Ședința din 27.09.2006
  
 
Regulamentul pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS"
  

  
Ședința din 27.07.2006
  
 
Stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006
  
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2007
  
Actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006
  

  
Ședința din 30.03.2006
  
 
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economica de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare

  
Ședința din 23.06.2005
  
 
Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

  
Ședința din 07.04.2005
  
 
Administrarea Palatului Culturii din Tirgu Mures        Minuta dezbaterii publice
  
Stabilirea unor taxe speciale pe linie de protectie civila pe anul 2005