.


RAPOARTE ȘI STUDII

 

 

RAPOARTE ANUALE DE ACTIVITATE

 

 

RAPOARTE ALE CONSILIERULUI ETIC

 

RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI - ANEXA 1 - 2019

 

RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI - ANEXA 2 - 2019

 

Codul etic al D.G.E.P. Mureș, aprobat prin Dispoziția directorului general nr. 39-11.02.2020