.

RO

HU

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

3. Buget

 

 

 

a) Buget pe surse financiare

b) Situaţia plăţilor (execuţie bugetară), conform Anexei

c) Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative

d) Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial