.


INFORMAȚII PUBLICE

BUGET

 

 

 

a) Buget pe surse financiare

b) Situația plăților (execuție bugetară), conform Anexei

c) Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative