.


 

a) ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Județean Mureș, constituită în temeiul art.6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, precum și prin Ordonanța de Urgență nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr. 520/2004 și al Legii nr. 21/1.03.1991.

 

b) HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE CONSTITUTIVE

 

  1. Hotărârea nr. 3 din 20 ianuarie 2005 privind aprobarea înființării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș
  2. Hotărârea nr.111 din 12 august 2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș
  3. Hotărârea nr. 162 din 20 decembrie 2012 pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activității Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș
  4. Hotărârea nr.79 din 25 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș
  5. Hotărârea nr.118 din 27 iulie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului Județean Mureș
  6. Hotărârea nr.202 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a ispozițiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018
  7. Hotărârea nr.155 din 17 decembrie 2018 privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, cu modificările și completările ulterioare
  8. Hotărârea nr. 168 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

 

c) LEGISLAȚIE

1.  Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
2.  Legea nr. 190/2018 din 18 iulie 2018  privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  
3.  Regulamentul Uniunii Europene 2016/1191 din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
4.  Ordonanța nr. 84/2001 din 30 august 2001  privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor  
5.  Codul Civil din 17 iulie 2009
6.  Legea nr. 119/1996 din 16 octombrie 1996  cu privire la actele de stare civilă  
7.  Hotărârea nr. 64/2011 din 26 ianuarie 2011  pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă  
8.  Ordonanța nr. 41/2003 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
9.  Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
10.  Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
11.  Hotărârea nr. 220/2006 pentru aprobarea Normei de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, cu modificările și completările ulterioare
12.  Ordonanța de urgență nr. 97/2005  din 14 iulie 2005  privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români  
13.  Hotărârea nr. 1375/2006 privind Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare
14.  Hotărârea nr. 839/2006 din 28 iunie 2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil  
15.  Hotărârea nr. 1103/2014 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare  
16.  Legea nr. 544/2001 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  
17.  Hotărârea nr. 123/2002 - Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002   
18.  Ordonanța nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor  
19.  Ordonanța nr. 33/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale  
20.  Ordonanța nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor