.


PREZENTARE GENERALĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Măsuri privind activitatea cu publicul în contextul electoral din 27.09.2020

În contextul desfășurării procesului electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020, aducem la cunoștința cetățenilor următoarele:

1. Programul de lucru cu publicul al celor 16 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ va fi extins în vederea soluționării operative a cererilor privind eliberarea documentelor de identitate persoanelor cu drept de vot, astfel:

  • 21 - 25 septembrie 2020 – program prelungit în funcție de dinamica cetățenilor la ghișee, conform nevoilor locale, după caz;
  • 26 septembrie 2020 - între orele 8,00-16,00;
  • 27 septembrie 2020 - între orele 7,00-21,00.

2. În zilele de 26 și 27 septembrie 2020 se vor soluționa cu prioritate cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru motivele: pierdere, furt, distrugere, deteriorare și anularea actului de identitate deținut, fără o programare prealabilă.

3. Conform prevederilor legale, actele de identitate emise de autoritățile publice care au expirat, începând cu data de 1 martie 2020 își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență/alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL PENTRU ALTE PERSOANE DECÂT PERSONALUL ANGAJAT AL DGEP MURES în perioada stării de alertă (25.05.2020)

ACTIVITATEA CU PUBLICUL în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecției cu coronavirus (12.03.2020)

 

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Județului Mureș se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Județului Mureș are personalitate juridică și este instituție publică de interes județean.

Direcția are sediul în Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 2 și este condusă de către un director numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș coordonează și controlează metodologic:

- activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din județul Mureș (S.P.C.L.E.P.)

- activitatea ofițerilor de stare civilă de la nivelul celor 102 unități administrativ teritoriale din județ.

Scopul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor în sistem de ghișeu unic.

Activitatea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Județului Mureș se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 

Direcția are următoarele atribuții principale:

a) actualizează Registrul național de evidență a persoanelor; 

b) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației; 

c) utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor; 

d) coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale; 

e) coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă; 

f) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de alegător; 

g) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă, distribuite de D.E.P.A.B.D.

h) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană; 

i) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii; 

j) ține evidența și păstrează registrele de stare civilă exemplarul 2 și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.