.

RO

HU

 

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

 

 

Temei: Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare