.


PROGRAME ȘI STRATEGII

 

Planul de măsuri și acțiuni al DJEP Mureș pe anul 2020

Planul de acțiune pe anul 2019, anexa 1

Schița strategică pe anul 2019

Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020