.

RO

HU

 

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

 

 

1. Codul etic al D.G.E.P. Mureş, aprobat prin Dispoziţia directorului general nr. 12 din 26.04.2023

2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

4. Declarație privind asumarea agendei de integritate în coordonatele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

5. Planul de integritate al DGEP Mureș - 2021-2025

6. Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât a celor prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate

7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

8. Studii / cercetări / materiale informative relevante / ghiduri:

- ghid de completare a declarațiilor de avere și interese;

- ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese.