.

RO

HU

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

6. Modele de cereri / formulare tipizate

 

 

ATENŢIE: formularele care au două pagini trebuie tipărite faţă-verso!

 

Formular
cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1)
declaraţie de primire în spaţiu (anexa 12)
declaraţie de primire în spaţiu prin mandatar (anexa 13)
cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (anexa 18)
cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexa 19)
cerere  privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş  (descarcă)
cerere către D.E.P.A.B.D. Bucureşti pentru eliberarea unui certificat de atestare a domiciliului şi cetăţeniei române (descarcă)
cerere către D.G.E.P. Mureş pentru înaintarea către D.E.P.A.B.D. Bucureşti a cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare a domiciliului şi cetăţeniei române (descarcă)
cerere către D.G.E.P. Mureş pentru atribuire de C.N.P. (pentru paşaport biometric) (descarcă)
cerere tip pentru atribuire de CNP depusă personal (descarcă)
cerere tip pentru atribuire de CNP depusă prin împuternicit (descarcă)
formular pentru solicitare de informaţii în baza Legii 544/2001 (descarcă)
reclamaţie administrativă model 1 (refuz)
reclamaţie administrativă model 2 (netrimitere în termen legal)