.

RO

HU

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

6. Típuskérések / szabványosított űrlapok

 

FIGYELEM: azon nyomtatványok, amelyeknek két oldaluk van, egy lapra két oldal lesz kinyomtatva!

Típus nyomtatvány
személyazonossági okirat kibocsátása iránti kérelem  (1 melléklet)
lakhelybe való befogadó nyilatkozat (12 melléklet)
lakhelybe való befogadó nyilatkozat meghatalmazott révén (13 melléklet)
személyazonossági okirat kibocsátása iránti kérelem, a külföldön lakó és Romániában tartózkodási engedéllyel rendelkező román állampolgárok részére (18 melléklet)
a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó megjegyzésnek a személyazonossági okiratba való bejegyzése iránti kérelem (19 melléklet)
a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, a személyazonossági okiratnak a kibocsátásának/a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó megjegyzés bejegyzésének a jóváhagyása iránti kérelem (letöltés)
a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak címzett kérelem a lakhelynek és a román állampolgárságnak az igazolására szolgáló bizonyítványnak a kibocsátásának az érdekébe (letöltés)
a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak benyújtandó, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak címzett kérelem, a lakhelynek és a román állampolgárságnak az igazolására szolgáló bizonyítványnak a kibocsátásának az érdekébe(letöltés)
a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak címzett kérelem, a Személyi szám kiutalásának az érdekébe (biometriás útlevélhez) (letöltés)
személyesen benyújtott típus kérelem, a Személyi szám kiutalásáért (letöltés)
felhatalmazott révén benyújtott típus kérelem, a Személyi szám kiutalásáért (letöltés)
nyomtatvány, az 544/2001 Törvény alapján történő információ kéréshez (letöltés)
adminisztratív reklamálás 1. modell (elutasítás)