Guvernul Romaniei

 

 

Hotarare nr. 53/2011

 

din 19/01/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 01/02/2011

 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

 

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 33 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

   a) Hotararea Guvernului nr. 242/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 20 martie 2007;

   b) Hotararea nr. 1.129/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007;

   c) Hotararea Guvernului nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 11 mai 2009.

 

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   

 
                                             Contrasemneaza:
                                             ---------------
                              Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                                           Anca Daniela Boagiu
                              Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
                                           Elena Gabriela Udrea
                              Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                                              Valeriu Tabara
                                     Ministrul mediului si padurilor,
                                              Laszlo Borbely
                         Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
                                                Ion Ariton
                                p. Ministrul administratiei si internelor,
                                             Gheorghe Emacu,
                                             secretar de stat
                                     p. Ministrul finantelor publice,
                                           Gheorghe Gherghina,
                                             secretar de stat
 
 

    Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

    Nr. 53.

 

   ANEXĂ
 

    NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective
de interes national, judetean si local