Guvernul Romaniei

 

 

Hotarare nr. 583/1994

 

din 31/08/1994

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 26/09/1994

 

de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local

 

 

    In temeiul art. 9 alin. 4 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,

 

    Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

 

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

   Art. 2. - Comisiile pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national se numesc de Guvern, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si a organelor de specialitate ale administratiei publice centrale care coordoneaza domeniul de activitate pentru care se realizeaza lucrarea de utilitate publica, pe baza solicitarii initiatorului lucrarii.

    Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national se organizeaza ca o directie de specialitate in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, fara a depasi numarul actual de posturi.

   Art. 3. - Comisiile pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes local, care se desfasoara pe teritoriul unui singur judet sau al municipiului Bucuresti, se numesc prin decizia delegatiei permanente a consiliului judetean, respectiv prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza solicitarii initiatorului lucrarii.

    Reprezentantii consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor fi propusi, prin hotarare, de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale respective.

   Art. 4. - Comisiile pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes local care se desfasoara pe teritoriul mai multor judete se numesc prin decizia delegatiei permanente a consiliului judetean, respectiv prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu administrativ se afla ponderea cea mai mare a imobilelor propuse pentru expropriere, pe baza solicitarii initiatorului lucrarii si a acordului celorlalte delegatii permanente ale consiliilor judetene pe al caror teritoriu se desfasoara lucrarea.

    Reprezentantii consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, interesate, vor fi propusi prin hotararea acestor autoritati deliberative ale administratiei publice.

    Secretariatul comisiilor prevazute in art. 3 alin. 1 si art. 4 alin. 1 se asigura de consiliul judetean, respectiv de consiliul local al municipiului Bucuresti.

   Art. 5. - In caz de extrema urgenta, impusa de executarea imediata a unor lucrari ce intereseaza apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala si in caz de calamitati naturale, situatie prevazuta de art. 32 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, comisiile pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice se numesc prin decizia primului-ministru, indiferent daca lucrarea este de interes national sau de interes local.

    Componenta comisiei va fi supusa spre aprobare in prima sedinta a Guvernului.

    Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice se asigura de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 

    PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

   

 
                                                        Contrasemneaza:
                                                        ---------------
                                                p. Ministrul lucrarilor publice
                                                  si amenajarii teritoriului,
                                                        Teodor Gavrila,
                                                        secretar de stat
                                                       Secretar de stat,
                                                  seful Departamentului pentru
                                                 Administratie Publica Locala,
                                                         Octav Cozmanca
 
 

    Bucuresti, 31 august 1994.

    Nr. 583.

 

   ANEXĂ
 

    REGULAMENT
privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii
prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari
de interes national sau de interes local