.

RO

HU

 

JOGSZABÁLYOK

 

 

a) AZ INTÉZMÉNY MEGSZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság megyei érdekű közintézmény, jogi személyiséggel rendelkezik, a Maros Megyei Tanács alárendeltségében van megszervezve, létrehozva a 372/2002. sz. Törvénnyel, módosítva és kiegészítve, jóváhagyva, a személynyilvántartó közösségi közszolgálatoknak a létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó 84/2001. sz. Kormányhatározat 6. cikkely, valamint az 520/2004. sz. Törvénnyel jóváhagyott 50/2004. sz. Sürgősségi Rendelet és a 21/01.03.1991. sz. Törvény alapján.

 

b) A MAROS MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOKRA VONATKOZÓAN

1. A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság létrehozásának a jóváhagyására vonatkozó 2005. január 20.-i 3. sz. Határozat

2. A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Határozat

3. A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság tevékenységének a biztosítása érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 2012. december 20.-i 162. sz. Határozat

4. A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 2017. május 25.-i 79. sz. Határozat

5. A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt egyes közszolgálatoknak a szintjén való alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések meghatározásáról szóló 2017. július 27.-i 118. sz. Határozat

6. A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 2018.01.01.-től való az alkalmazásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2017. december 21.-i 202. sz. Határozat

7. Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a módosításáról szóló 2018. december 17.-i 155. sz. Határozat

8. A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. december 20.-i 168. sz. Határozat

9. Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a módosításáról szóló 2020. december 17.-i 193. sz. Határozat

10. A Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmény keretében, a személyzet fizetésére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról szóló 2021. január 28.-i 16. sz. Határozat

11. A 2022. évre, a Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmények keretében, a személyzet fizetésére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról szóló 2021. december 23-i 212. sz. Határozat.

 

c) JOGSZABÁLYOK

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 679/2016 Európai Uniós Szabály (általános adatvédelmi rendelet)

2. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet), 2016. április 27.-i Európai Parlament és Tanács 679/2016 Szabály (UE) alkalmazási intézkedésekre vonatkozó 2018. július 18.-i 190/2018. sz. Törvény.

3. Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és a 2012/1024. sz. (EU) Szabályzat módosításáról szóló 2016. július 6.-i 2016/1191 Szabályzat

4. A személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó 2001. augusztus 30.-i 84/2001. sz. Rendelet

5. A 2009. július 17.-i Polgári Törvénykönyv

6. Az anyakönyvi okiratokra vonatkozó 1996. október 16.-i 119/1996. sz. Törvény

7. Az anyakönyvezés terén, a rendelkezéseknek az egységes alkalmazására vonatkozó metodológiának a jóváhagyásáról szóló 2011. január 26.-i 64/2011. sz. Határozat

8. A fizikai személyek nevének az adminisztratív úton való megszerzésére és megváltoztatására vonatkozó 2003. január 30.-i 41/2003. sz. Rendelet

9. Romániának, az 1976. szeptember 8.-án Bécsben aláírt, az anyakönyvi okiratok többnyelvű kivonatainak a kibocsátására vonatkozó, Nemzetközi Anyakönyvezési Bizottság 16. sz. Egyezményéhez való csatlakozásáról szóló 65/2012. sz. Törvény

10. Az 1976. szeptember 8.-án Bécsben aláírt, az anyakönyvi okiratok többnyelvű kivonatainak a kibocsátására vonatkozó, Nemzetközi Anyakönyvezési Bizottság 16. sz. Egyezmény előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 727/2013. sz. Határozat

11. Az utólag módosított és kiegészített, az anyakönyvi bizonyítványoknak és kivonatoknak, valamint egyes személyek lakhelyeikre és tartózkodási helyeikre vonatkozó adatoknak külföldről való beszerzésére és külföldre való megküldésére vonatkozó munkanormának a jóváhagyásáról szóló 220/2006. sz. Határozat

12. A román állampolgárok nyilvántartására, lakhelyére, tartózkodási helyére és személyazonossági okirataira vonatkozó 2005. július 14.-i 97/2005. sz. Sürgősségi rendelet

13. A román állampolgárok nyilvántartására, lakhelyére, tartózkodási helyére és személyazonossági okirataira vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseinek egységes alkalmazásának, valamint a személyazonossági okiratok, a tartózkodási hely bizonyítvány és az ingatlan könyv formájának és tartalmának a meghatározásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 2021. március 10.-i 295. sz. Határozat

14. Az elhagyás kockázatának kitett vagy az egészségügyi egységekben elhagyott gyermekek eseteiben, a megelőzésében és beavatkozásában szakavatott helyi közigazgatási hatóságokra, intézményekre és szakemberekre háruló feladatkörök ellátására vonatkozó metodológia jóváhagyásáról szóló 2014. december 10.-i 1103/2014. sz. Határozat

15. A közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó 2001. október 12.-i 544/2001. sz. Törvény

16. 123/2002. sz. Határozat – A 2002. 02. 07.-i közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. Törvény alkalmazásának metodológiai normája

17. A szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó 2001. július 12.-i 2/2001. sz. Rendelet

18. A központi és helyi hatóságok által, a bizonyítványok és igazolások kibocsátásának a szabályozására vonatkozó 2002. január 30.-i 33/2002. sz. Rendelet

19. A beadványok megoldási tevékenységének a szabályozására vonatkozó 2002. január 30.-i 27/2002. sz. Rendelet

20. Az illetékes hatóságok által, a bűnügyi megelőzés, felderítés, nyomozás, vizsgálat és a bűncselekmények leküzdése vagy a büntetések, a nevelő és biztonsági intézkedések letöltésének a céljából, a személyes jellegű adatok feldolgozásával kapcsolatos, természetes személy védelemről, valamint azon adatok szabad áramlásáról szóló 363/2018. sz. Törvény.