.

RO

HU

 

A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ FŐIGAZGATÓSÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság, a Maros Megyei Tanács alárendeltségében van megszervezve és működik. A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság jogi személyiséggel rendelkezik és megyei érdekű közintézmény.

Az Igazgatóságnak a székhelye Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatt található és egy igazgató által van vezetve, akit a Megyei Tanácsnak a határozatával neveznek ki vagy mentenek fel, a törvény szerint, a Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak (D.E.P.A.B.D.) a véleményezésével.

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság irányítja és ellenőrzi metodológiailag:

- a Maros megyei Személynyilvántartó Helyi Közösségi Közszolgálatok tevékenységét (S.P.C.L.E.P.)

- az anyakönyvvezetők tevékenységét, a megye mind a 102 közigazgatási területi egységének a szintjén.

A megyei személynyilvántartó közösségi közszolgálatnak a célja, a törvény által ráruházott feladatoknak az ellátása, a személynyilvántartó tevékenységet szabályozó normatív okiratok előírásainak az alkalmazásának az érdekébe, valamint az okiratoknak a kibocsátása, egyablakos ügyintézési rendszerben.

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság a tevékenységét a személyek és a közösség érdekébe folytatja, támogatva az állami intézményeket, kizárólag a törvény alapján és azt végrehajtva.

 

Az Igazgatóságnak a következő fő feladatkörei vannak:

a) aktualizálja az Országos személynyilvántartó regisztert; 

b) az Országos személynyilvántartó regiszter aktualizálásához szükséges adatokat szolgáltat, az Országos személynyilvántartó informatikus rendszer keretében; 

c) használja és értékesíti az Országos személynyilvántartó regisztert; 

d) a helyi közösségi közszolgálatok tevékenységét metodológiailag irányítja és ellenőrzi; 

e) irányítja és ellenőrzi az anyakönyvek ügykezelési és összeállítási módját; 

f) biztosítja az anyakönyvi kivonatoknak, a személyazonossági igazolványoknak és a választói igazolványoknak a kibocsátását; 

g) ellátja, a személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálatokat, a Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság által kézbesített, a személy nyilvántartási és anyakönyvezési tevékenységhez szükséges nyomtatványokkal

h) felügyeli és ellenőrzi, a törvény előírásainak a betartási módját, a személyre vonatkozó adatok védelmének a biztosításának a terén; 

i) a saját tevékenységéhez szükséges anyagi és felszerelési forrásoknak az ügykezelése; 

j) nyilvántartja és megőrzi az anyakönyvek 2. példányát és bejegyzéseket végez rajta, a kapott közlések alapján.