Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > buget
                          Arhiva Buget:    2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
  Rectificare buget decembrie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2004
·  Lista de investitii
·  Reactualizarea programului de drumuri (anexa 5, 6)
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat
·  Repartizarea pe localitati a sumelor provenite din taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor de construire
·  Rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei
·  Rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
  
  Rectificare buget noiembrie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Lista de investitii
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat
·  Reactualizarea programului de drumuri (anexa 5, 6)
  
  Rectificare buget octombrie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2004
·  Lista de investitii
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2004 pentru protectie sociala, privind asigurarea ajutorului social potrivit legii 416/2001
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat
  
  Rectificare buget august 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Lista de investitii
·  Rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibr. bugetelor locale
·  Reactualizarea programului de drumuri (anexa 5, 6)
·  Rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru lucrari de reabilitare si modernizare drumuri comunale
  
  Rectificare buget mai 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Lista de investitii
·  Regularizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibr. bugetelor locale (anexa 4 si 5)
·  Regularizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
·  Reactualizarea programului de drumuri
  
  Rectificare buget aprilie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
· Reactualizarea lucrarilor de drumuri (anexa 3 si 4)
· Efectuarea unor lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor comunale
· Suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit alocate Consiliului local Nades
  
  Rectificare buget martie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
· Lista de investitii
· Regularizarea sumelor defalcate din TVA pentru consultanta agricola
· Lucrarile de drumuri
  
  Rectificare buget ianuarie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
· Efectuarea unor reparatii la Spitalul Clinic Judetean
  
  Buget 2004
 
· Repartizarea veniturilor pe capitole si subcapitole
· Repartizarea cheltuielilor pe actiuni si titluri
· Programul de investitii pe anul 2004
· Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si institutiile finantate de Consiliul Judetean
· Finantarea institutiilor de cultura, arta si culte, respectiv finantarea R.A. Aeroport Tg.Mures
· Finantarea institutiilor de invatamânt preuniversitar de stat
· Echilibrarea bugetelor municipiilor, oraselor si comunelor
· Subventionarea energiei termice livrate populatiei
· Finantarea creselor
· Finantarea centrului judetean de consultanta agricola
· Asigurarea protectiei sociale privind ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
  
  Informatiile au fost furnizate de: Vaida Gabriela, Kadar Katalin