Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > buget
                          Arhiva Buget:    2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
  Rectificare buget decembrie 2003
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Lista de investitii
· Sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
· Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat
· Reactualizarea lucrarilor de drumuri
  
  Buget 2003
  
  Informatiile au fost furnizate de: Vaida Gabriela, Kadar Katalin