Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 aprilie 2010, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul"

2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investii "Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul"

3. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Anexa nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.I.2009, cu modificările și completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferente spațiului din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2, ce face obiectul contractului de concesiune nr.2397/2005

5. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2.

6. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.26/2010

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pe anul 2010

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2010 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a X-a ediții a proiectului "Caravana bicicleta"

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureș a localităților Breaza și Fărăgău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010 pentru directorii S.C. Parc Industrial Mureș S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Școlii de Arte Tîrgu Mureș

14. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

15. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

16. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

17. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

18. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

19. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

20. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

21. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

22. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în urma înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, a Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008

24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozițiilor-târguri agrozootehnice și Calendarul expozițiilor în anul 2010

26. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea casării acestora

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Amenajare și reabilitare pentru conversie spațiu, din spațiu hotelier în spațiu administrativ"

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

29. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș