REGULI ŞI DISPOZIŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU
DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT DIN
JUDEŢUL MUREŞ

 

 

 CAPITOLUL I


REGULI ŞI DISPOZIŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT

 

 

 

1.1.

Domeniu de aplicare

2

1.2.

Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

2

 

1.2.1. Obligaţii generale

 

 

1.2.2. Obligaţiile Consiliului Judeţean

 

 

1.2.3. Obligaţiile Consiliului Local

 

 

1.2.4. Obligaţiile primarului

 

 

1.2.5. Obligaţiile administratorului sau conducătorului instituţiei

 

 

1.2.6. Obligaţiile utilizatorului

 

 

1.2.7. Obligaţiile salariaţilor          

 

 

1.2.8. Obligaţiilor proiectanţilor şi executanţilor

 

 

1.2.9. Obligaţiile asociaţiilor de proprietari

 

 

1.2.10. Dispoziţii finale

 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

13

 

1.3.1.    Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

 

 

1.3.2.    Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor

 

 

   1. Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind apărarea împotriva incendiilor

 

 

   1. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă

 

 

CAPITOLUL II

REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOARĂ

 

 

2.1.  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

 25

2.2. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

28

2.3. Reglementarea fumatului

31

2.4. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

32

2.5. Colectarea deşeurilor, reziduurilor combustibile şi a ambalajelor şi distrugerea lor

34

2.6. Reguli pentru sezonul rece

35

2.7. Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase

36

2.8. Reguli şi măsuri de P.S.I. la amenajarea pomului de iarnă

37

2.9. Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele unifamiliale / multifamiliale / gospodăriile populaţiei

 38

2.10. Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate persoanelor cu dizabilităţi/solicitanţilor de azil

40

2.11. Inscripţii şi marcaje

40

2.12. Marcarea conductelor

42

2.12. Marcarea coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie

42

2.13. Marcarea instalaţiilor electrice

43

2.14.  Marcarea spaţiilor de depozitare

43

2.15.  Marcarea aparaturii de măsură şi control

43

2.16. Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

44

 

2.16.1. Scopul şi domeniile de aplicare

 

 

2.16.2. Cerinţe specifice şi categorii de instructaje

 

 

2.16.3. Instructajul introductiv general

 

 

2.16.4.  Instructajul specific locului de muncă

 

 

2.16.5. Instructajul periodic

 

 

2.16.6. Instructajul pe schimb

 

 

2.16.7. Instructajul special pentru lucrări periculoase

 

 

2.16.8. Instructajul la recalificarea profesională

 

 

2.16.9. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei

 

 

2.16.10. Înregistrarea şi confirmarea instructajului

 

 

2.16.11.    Organizarea activităţii de instruire

 

 

2.16.12. Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă

 

 

2.16.13. Dispoziţii finale

 

 

CAPITOLUL  III


REGULI ŞI MĂSURI P.S.I. LA CONSTRUCŢII SOCIAL ADMINISTRATIVE, SĂLI AGLOMERATE, LOCUINŢE

 

 

 

3.1. Construcţii social-administrative

57

3.2. Cluburi, discoteci, săli de jocuri

58

3.3. Săli de spectacole, teatre, case de cultură, cămine culturale

59

3.4. Arhive, biblioteci, muzee, expoziţii

60

3.5. Bănci

64

3.6. Spitale, cabinete medicale

69

3.7. Săli de sport, stadioane, clădiri administrative, complexe sportive, spaţii cazare sportivi, patinoare artificiale, piscine acoperite

70

3.8. Şcoli, grădiniţe, creşe

82

3.9. Târguri, oboare şi pieţe

83

3.10. Lăcaşuri de cult

84

 

CAPITOLUL IV


 REGULI ŞI MĂSURI PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

 

 

 

4.1. Garaje şi platforme de parcare

86

4.2. Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto

88

4.3. Autovehicule care pleacă în cursă

90

4.4. Autostivuitoare, electrocare, electrostivuitoare

90

4.5. Staţii de pompe

91

4.6.  Staţii de compresoare

91

4.7.  Staţii de reglare a gazelor

93

4.8. Staţii pentru încărcat acumulatoare

94

4.9.  Staţii de alimentare cu carburanţi

94

4.10. Staţii de acetilenă

95

4.11. Ateliere de prelucrare a metalelor

96

4.12. Ateliere de tapiţerie şi velatură

98

4.13. Gări, depouri, aeroporturi

99

4.14. Staţii livrare butelii GPL

103

4.15. Ateliere mecanice şi electrice

108

4.16. Ateliere pentru prelucrat metale prin electrocoroziune

110

4. 17. Ateliere de forjă şi de tratamente termice

111

4.18. Ateliere de turnătorie

112

4. 19. Acoperiri metalice

113

4. 20.  Depuneri metalice, chimice, electrochimice

114

4.21. Şlefuirea şi polizarea mecanică

116

4.22. Degresarea şi decaparea suprafeţelor metalice

116

4.23. Vopsirea suprafeţelor metalice

117

4.24  Pregătirea vopselelor

118

4.25. Vopsirea cu pensula, prin imersiune, pulverizare etc.

118

4.26. Uscarea suprafeţelor vopsite

119

4.27 Ateliere de fabricarea sticlei şi a ornamentelor

120

4.28. Ateliere foto

122

4.29 Ateliere de pictură, reclame comerciale, firme luminoase

123

4.30. Filaturi de bumbac, lână, vigonie

124

 

4.31. Ţesături şi tricotaje

125

4.32. Confecţii şi tricotaje

126

4.33.  Blănărie, pielărie

126

4.34. Încălţăminte

127

4.35. Ateliere prelucrare mase plastice, cauciuc şi vulcanizare (reguli generale)

130

4.36.  Ateliere prelucrare cauciuc

131

4.37. Ateliere de vulcanizare

132

4.38. Ateliere reparaţii Radio-TV

133

4.39. Ateliere bijuterii

134

4.40. Ateliere tipografice, copiatoare, multiplicatoare

137

4.41. Staţii şi oficii de calcul

140

4.42. Staţii de preparare a mixturilor asfaltice

143

 

CAPITOLUL V


REGULI ŞI MĂSURI  PENTRU PREVENIREA  ŞI STINGEREA
INCENDIILOR ÎN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

 

 

 

5.1. Prevederi Generale

151

5.2. Depozite de material lemnos

152

 1. 5.3. Fabrici de cherestea

154

 1. 5.4. Uscătorii

155

5.5. Ateliere pentru prelucrarea lemnului

156

 1. 5.6. Ateliere de vopsitorie şi finisaj

158

 1. 5.7. Ateliere pentru instrumente muzicale

160

 1. 5.8. Ateliere pentru articole de sport

161

 1. 5.9. Fabrici de placaje, panele,  furnire

161

5.10. Fabrici de PAL

162

 1. 5.11. Fabrici de PFL -  procedeu umed

162

 1. 5.12. Fabrici de făină de lemn

163

 1. 5.13. Ateliere de tapiserie

164

 1. 5.14. Ascuţitorii

165

 1. 5.15. Ateliere pentru preparat lacuri pentru finisare  mobilier

165

 1. 5.16. Staţii de filtre

167

 1. 5.17. Preparare adezivi

167

 

 CAPITOLUL VI


REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A
INCENDIILOR LA DEPOZITE

 

 

 

6.1. Prevederi generale

169

6.2. Depozite închise

170

6.3. Depozite deschise

172

6.4. Depozite şi magazii de lichide combustibile (depozit PECO)

173

6.5. Depozite de recipiente transportabile, cu gaze comprimate sau lichefiate

176

6.6. Depozite de vopsele, lacuri şi solvenţi

177

6.7. Depozite de carbid

178

6.8. Depozite de cărbuni

179

 1. 6.9. Depozite de butelii

180

6.10. Depozite de mărfuri en-gross

182

 

CAPITOLUL VII


REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE
A INCENDIILOR  ÎN AGRICULTURĂ

 

 

 

7.1. Adăposturi pentru animale şi păsări

184

7.2. Bucătării furajere

185

7.3. Depozite de furaje fibroase şi grosiere

185

7.3. Depozite de furaje fibroase şi grosiere

186

7.5.Depozite de plante tehnice

187

7.6. Reguli şi măsuri P.S.I. specifice campaniei de recoltare a cerealelor

188

 1. 7.7. Reguli şi măsuri specifice unor procese tehnologice

189

7.8. Prelucrarea deşeurilor în făină furajeră

190

7.9. Activitatea din abatoarele de animale şi păsări

190

7.10. Producţia de mezeluri, preparate din carne

191

7.11. Piscicultură

191

7.12. Fabricarea preparatelor din lapte şi fabricarea laptelui praf

191

7.13 Industrializarea legumelor şi fructelor

192

7.14. Depozite

192

7.15. Tuneluri de uscare

193

7.16. Lucrări în sere de legume şi flori

194

7.17. Sortare-ambalare

194

7.18.Sectoare de prelucrare mecanică de in, cânepă, bumbac

194

7.19.Sectoare de topire in, cânepă

195

7.20. Întreprinderi de prelucrare a inului, cânepii şi bumbacului

195

 

7.21. Mori de cereale şi decorticare, secţii de panificaţie

196

7.22. Depozite de făină, tărâţe, saci şi ambalaje

197

7.23. Secţii de cernere a făinii, de preparare şi coacere a aluatului pentru pâine

198

7.24. Magazii de produse finite

198

7.25. Produse de laborator, patiserii

198

7.26. Industrializarea sfeclei de zahăr

199

7.27. Centre de vinificaţie şi distilerii

200

7.28. Fabricarea berii

201

7.29. Îmbutelierea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

203

 

CAPITOLUL VIII


REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE
A INCENDIILOR LA UNITĂŢI TURISTICE

 

 

 

8.1. Reguli generale

204

8.2. Unităţi de cazare (hoteluri, vile)

205

8.3. Structuri de turism rural (cabane, căsuţe, campinguri)

205

8.4. Unităţi de alimentaţie publică (restaurant, pensiuni, cantină, bufete, baruri)

206

 

CAPITOLUL  IX


REGULI  ŞI  MĂSURI  DE  PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR    LA  EXPLOATAREA  INSTALAŢIILOR ELECTRICE  ŞI  DE  ÎNCĂLZIRE

 

 

 

9.1 Instalaţii electrice de forţă şi iluminat, aferente construcţiilor

208

9. 2. Aparate echipamente şi utilaje electrice

210

9.3. Instalaţii şi utilaje care produc electricitate statică

212

9.4.  Motoare electrice

213

9.5. Posturi de transformare electrice

214

9.6. Instalaţii electrice de distribuţie(circuite primare)

215

9.7. Baterii de acumulatoare

216

9.8. Instalaţii de măsură, protecţie, automatizări, comandă, control şi telemecanică

217

9.9. Gospodării  de cabluri  în  centrale  şi  staţii  electrice

218

9.10.  Sisteme şi instalaţii de încălzire

219

9.11. Instalaţii de încălzire centrală

220

9.12. Mijloace de încălzire locală

220

9.13. Centrale termice de încălzire

224

9.14. Instalaţii de ventilaţie şi de transport pneumatic

226

9.15. Instalaţii de anunţare şi alarmare în caz de incendiu

229

 

CAPITOLUL  X


REGULI ŞI MĂSURI  LA EXPLOATAREA  ŞI  ÎNTREŢINEREA  INSTALAŢIILOR  ŞI  MIJLOACELOR  DE  PREVENIRE  ŞI  STINGERE  A  INCENDIILOR

 

 

 

10.1.  Instalaţii de semnalizare a incendiilor

230

10.2. Instalaţiile şi mijloacele de stingere a incendiilor

231

10.3. Hidranţi de incendiu

233

10.4. Instalaţii de stingere cu apă pulverizată

236

10.5. Instalaţii de stingere cu abur

236

10.6. Instalaţii de stingere cu bioxid de carbon

237

10.7. Instalaţii de stingere cu spumă

238

10.8. Mijloace de stingere

238

 

CAPITOLUL XI


 IGNIFUGAREA ŞI TERMOPROTECŢIA  ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII

 

 

 

11.1. Norme generale

240

 

CAPITOLUL XII


ORGANIZAREA INTERVENŢIEI LA INCENDII
(SERVICII VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ)

 

 

 

12.1.Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

243

12.2. Sectoarele de competenţă ale serviciilor voluntare

243

12.3. Criterii privind organizarea serviciilor voluntare

244

12.4. Criterii operaţionale ale serviciilor voluntare

244

12.5. Clasificarea serviciilor voluntare

245

12.6. Criterii privind încadrarea cu personal a serviciilor voluntare

246

12.7. Criterii privind dotarea serviciilor voluntare

247

12.8. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

248

12.9.Condiţii de încadrare a personalului voluntar în serviciile de urgenţă voluntare

248

12.10.Contractul de voluntariat

249

12.11. Drepturi şi obligaţii ale personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

249

12.12. Încetarea contractului de voluntariat

252

12.13. Criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

253

12.14. Criterii privind organizarea serviciilor private

254

12.15. Criterii operaţionale ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

255

12.16. Clasificarea serviciilor private

256

12.17. Criterii privind încadrarea cu personal a serviciilor private

256

12.18. Criterii privind dotarea serviciilor private

257

12.19. Criterii specifice pentru serviciile private, constituite  ca societăţi comerciale prestatoare de servicii

258

12.20. Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

259

12.21. Planificarea şi organizarea activităţii de prevenire desfăşurată de
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

260

12.23. Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire prestate de serviciile voluntare

262

12.24. Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire prestate de serviciile private

263

 

ANEXA 1  - DOTAREA grupelor de intervenţie şi echipelor specializate

 

 

ANEXA 2 - CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a  serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

 

 

ANEXA 3 – DOCUMENTELE de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii, serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

 

 

ANEXA 4 – STRUCTURA - CADRU a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

 

 

ANEXA 5 - CONTRACT DE VOLUNTARIAT

 

 

ANEXA 6 – Certificat nominal de voluntar

 

 

ANEXA 7 – Legitimaţie de voluntar

 

 

ANEXA 8 - la criteriile de performanţă – DOTAREA echipajelor/grupelor de intervenţie şi echipelor specializate

 

 

ANEXA 9 - la criteriile de performanţă -CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a  serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

 

ANEXA 10 -  la criteriile de performanţă – DOCUMENTELE de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

 

 

ANEXA 11 -  la criteriile de performanţă - STRUCTURA-CADRU a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

 

 

ANEXA 12 -  la regulament - GRAFIC DE CONTROL

 

 

ANEXA 13 - la regulament -GRAFIC DE CONTROL

 

 

ANEXA 14 - la regulament – PROGRAMUL serviciului de rond

 

 

ANEXA 15 -  la regulament – CARNET cu constatările rezultate din control

 

 

ANEXA 16 -  la regulament - NOTĂ DE CONTROL

 

 

ANEXA 17-   la regulament - NOTĂ DE CONTROL

 

 

ANEXA 18 - la regulament – REGISTRU cu constatările din serviciul de rond

 

 

CAPITOLUL XIII


NORME SPECIFICE DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU CONSTRUCŢII, INDUSTRIA STICLEI ŞI CERAMICII FINE

 

 

13.1 Norme pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pentru utilajele navale de extracţii a agregatelor minerale

293

13.2 Norme specifice de prevenirea incendiilor în industria materialelor de construcţii

295

13.3. Uscătorii şi cuptoare

297

13.4. Instalaţii de producere a elementelor de construcţii  din mase plastice (PVC, PAS. polistiren)

299

13.5 Norme specifice de prevenirea şi stingerea incendiilor în industria sticlei şi ceramicii fine

300

 

 ANEXE

 

 

 

 

ANEXA nr.1- NUMĂR   ORIENTATIVde stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii

303

 

ANEXA nr. 2 - PLANUL   DE   INTERVENŢIE

304

 

ANEXA  3METODOLOGIEde elaborare a scenariilor de securitate la incendiu                                        

306

 

Anexa 4 - Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

313

 

 

ANEXA Nr. 1 la metodologie- Schema logică de management  al riscurilor de incendiu în faza de proiectare

 

 

 

Schema logică de management  al riscurilor de incendiu în faza de exploatare

 

 

 

ANEXA Nr. 2 - la metodologie -  Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu

 

 

 

ANEXA Nr. 3 la metodologie - Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu

 

 

 

ANEXA Nr. 4 la metodologie - Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor

 

 

 

ANEXA Nr. 5 la metodologie -  Model grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil

 

 

 

ANEXA Nr. 6 la metodologie -CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

 

 

 

ANEXA Nr. 7 la metodologie -CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

 

 

 

ANEXA Nr. 8 la metodologie - AUTORIZAŢIE pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control  al riscurilor de incendiu

 

 

 

ANEXA Nr. 9 la metodologie – AUTORIZAŢIE pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control  al riscurilor de incendiu

 

 

ANEXA 5RAPORT DE INTERVENŢIE

337

 

Anexa nr.6 - PERMIS DE LUCRU CU FOC

339

 

ANEXA 7 - PLANUL TEMATIC anual de pregătire a membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

341

 

ANEXA 8 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CERCURILOR DE ELEVI "PRIETENII POMPIERILOR "

345

 

 Anexa 9  - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

362

 

Anexa nr.10 – REGLEMENTĂRI - Privind efectuarea auditului persoanelor fizice şi juridice care prestează lucrări de proiectare, verificare, execuţie, întreţinere şi/sau reparare sisteme şi instalaţii de semnalizare, lucrări de termoprotecţie, ignifugare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi altor mijloace tehnice de stingere

 

383