ARTIŞTI PLASTICI MUREŞENI

Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş

L'Association des Plasticiens Mureş

The Mureş Union of Artists

1977-2007

   
Tabere de creaţie
Spaţii expoziţionale
 
   
   
ABONYI MARIA LAZĂR  COSMINA  ADELA
ACHIM  DANIELA LEAH  OLIMPIA
ALECU  ERICA MAIER  INGRID
ALECU GABRIELA MAN  ADRIANA
ASTALUS  IOAN MARTON  MÁRTA - ÁGOTA
BALÁZS  KLÁRA MERDAR  ELISABETA
BELCIUG  ALEXANDRA MARIA MIHĂESCU  MARIAN
BOGĂTEAN  CĂLIN MORARU TEODOR
BOGĂTEAN  DANIEL  ALIN MUREŞAN SIMONA MARIA
BOILĂ  ADELA  CORINA MUREŞAN VASILE
BOILĂ  LACRIMA  BIANCA MUREŞAN VOICHIŢA
BRANEA  GEORGIANA NAGY  ÁDÁM
BĂLĂNESCU  CARMEN DANIELA NAGY  ANDREA
CĂLUGĂR  NICOLAE NAGY  KATALIN
CHIRA  THEODORA NASTE  CLAUDIU  MARCEL
COZMA  DOREL NASTE  RUXANDRA
CRIŞAN  ANA-MARIA NEGRUTI  PERSIDA
CRIŞAN  VASILE NICUŞAN  GRIGORE
CZIRJÉK  LAJOS NOVAC  CONSTANTIN
DAMO  IRIMIA  CRISTINA OPRIŞ GHEORGHE
DAN  LUCIA  SILVIA OPRIŞ  GH.  ILARIE
DÉLCZEG  IBOLYA ÖSZ  P.  ZOLTÁN
DIACONU  VALERIAN PASCU  ANNAMARIA
DOHOTARU  MONICA  MIHAELA PAŞCU  VETA

DUHA  LÁSZLÓ PÉTER  FERENC
EPURE  HOREA  REMUS PETRIA CRISTINA
FABIAN  MARGIT PÉTZ  JOZSEF
FLOREA  NICOLAE  DOREL POP  CĂLIN  OVIDIU
FLOREA  RADU POP GHEORGHE
FRĂŢILĂ  DELIA PURCARIU SABINA  ANA
FRUNZĂ  MIHAI  VICTOR RADU  IOAN  AXENTE
GORON  SABINA SĂLĂGEAN  ANA
GROZA  CRISTINA  TEODORA SIMONFI  EVA
HADNAGY  GABRIELLA STÃNESCU CRINA RODICA
HĂSMĂŞAN  OTILIA SUBA  PIROSKA
HEISS  SUSANNE SUCIU  FELICIAN
HETREA - JINGA  CORNELIA SUCIU  LUCIA  ZÂNA
ICHIM  ANNA SUCIU  MARIA
INCZE  LÁSZLÓ  LORÁND SZÁSZ  BARBÁRA  MÁRIA
IONAŞIU  MARGARETA ŞTEF LIVIU OVIDIU
IONAŞIU  RADU TĂNASE  ELENA
ISZLAI  IRMA TOGĂNEL  NINA
ITU  IOAN ŢÎRU  IOAN
KALI  JÓZSEF VARGA  BENJAMIN
KÓNYA  LÁSZLÓ VĂLENAŞ DÉGI EVA
KOVÁCS  IBOLYA VULTUR  ANGEL
KOZMA  EDMUND VULTUR  FLOAREA
KULCSÁR  ERZSÉBET VULTUR  IOAN
KULCSÁR  PÂRVU  MARIA VULTUR  SANDA
LACZKO  ARANKA ZAJZON  NOÉMI