PÉTER FERENC

A absolvit Liceul teoretic din oraşul Sovata, în anul 1970.
Este membru al Asocia-ţiei Artiştilor Plastici Mureş din anul 2006. A lucrat ca sculer-matriţer pânã la pensionarea de boalã în anul 1990. Urmând tratamente în localitatea Covasna, a început sã adune rãdãcini, pe care apoi le-a sculptat, având în prezent o colecţie de peste 150 de lucrãri în colecţia personalã, din Târgu-Mureş.
A participat la expoziţii de grup şi colective organizate în municipiul Târgu-Mureş şi în alte localitãţi din judeţul Mureş.
A organizat o expoziţie personalã în Sala de expoziţii ,,Unirea” a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş în fefruarie 2007.
Tehnica folositã: sculpturã în lemn şi rãdãcini.

 


<< Paşcu Veta Petria Cristina >>