HEISS SUSANNE

S-a nãscut la data de 20 ianuarie 1938, în comuna Bãlcaciu.
A fost cadru didactic universitar (istoric) şi cercetãtor ştiinţific.
Este membru Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din anul 1996. Este traducãtoare atestatã pentru beletristicã din limba germanã în limba românã şi din limba românã în limba germanã.
A participat la expoziţii de grup şi colective în sala de expoziţii ,,Unirea”: Expoziţia de picturã colectivã dedicatã zilelor de 1 şi 8 martie, Salonul judeţean de primãvarã, Salonul anual de picturã, între anii 1996 - 2007.
A organizat expoziţii personale de picturã la: Mosbach - Germania (2002, 2004 şi 2006) şi în Sala de expoziţii ,,Unirea” a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş (2006).
Tehnici folosite: acuarela uscatã şi guaşa.


Adresa:
Germania
Telefon: 0265-265815


<< Hăsmăşan Otilia Hetrea-Jinga Cornelia >>