MIHĂESCU MARIAN

A absolvit Institutul Politehnic Bucureşti în anul1974.
Este membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din anul 1977. Din anul 1979 pânã în anul 1984, a fost membru în Consiliul de Conducere a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş, remarcându-se ca un bun organizator al expoziţiilor de grup şi colective. Picterazã din liceu, fiind remarcat de profesorul de desen, care l-a îndemnat şi sprijinit sã se afirme în arta plasticã.
A organizat expoziţii personale la Slatina şi în municipiul Târgu-Mureş, în sala ,,Apollo” şi Sala de expoziţii ,,Unirea”.
A participat la expoziţii colective şi de grup în localitãţile: Târgu-Mureş, Bucureşti, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Baia-Mare, Reghin, Târnãveni. La Tabãra de creaţie din Maramureş la Baia-Mare, unde obţine un premiu pentru creaţie şi originalitate.
Are lucrãri în colecţii particulare în Târgu-Mureş, Baia-Mare, Cluj-Napoca, Bucureşti etc., precum şi în strãinãtate. Este organizatorul taberei de picturã în ulei pe pânzã, din localitatea Nadeş.
Tehnica folositã: culori de ulei pe pânzã şi carton, aplicate cu şpaclu.

 


<< Merdar Elisabeta Moraru Teodor >>