SUCIU LUCIA ZÂNA

A absolvit Şcoala de Artã din Târgu-Mureş, profesor Gheorghe Olaru. Este membrã fondatoare a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din anul 1977.
Organizeazã expoziţii personale în anii: 1982, 1983, 1985, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, în diferite sãli din municipiul Târgu-Mureş. Participã la expoziţii de grup şi colective în localitãţile: Târgu-Mureş, Piteşti, Bucureşti, Constanţa, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Reghin, Satu-Mare, Târnãveni şi Sovata. Este prezentã în taberele de creaţie de la Sovata în anii: 1987, 1988, 1995, 1997 şi1998. În anii 1983 şi 1988, obţine premiul I şi în anul 1989 premil II la Expoziţia Judeţeanã de artã, în anul 2007, obţine premiul I pentru artã plasticã la Festivalul Internaţional ,,Lucian Blaga” din Lancrãm - Sebeş, judeţul Alba, ediţia a XXVII-a.
Tehnici folosite: Culori de ulei, acuarelã, pastel, cerapastel şi cãrbune.
Este menţionatã în: ,,Cuvântul liber”, ,,24 de ore mureşene”, la Radio şi Televiziunea localã, în volumul ,,Asociaţia Artiştilor Plastici 1977 - 2004” şi în ,,Dicţionar de Artã din Transilvania”. În perioada anilor 1984 - 1999 a fãcut parte din Consiliul de Conducere a Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş.
Are lucrãri în colecţii particulare din România şi din Italia, Austria, Germania, Belgia, Ungaria, Israel, Luxemburg, Canada şi S.U.A.

 


<< Suciu Felician Suciu Maria >>