ÖSZ P. ZOLTÁN

A absolvit Institutul Pedagogic din Târgu-Mureş.
Este membru a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din anul 1986. A participat la expoziţii de grup şi colective organizate de Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş în Sala de expoziţii ,,Unirea” în anii 1987, 1988, 1989, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, şi 2006. În anul 1989, a participat la expoziţia republicanã din Bucureşti.
A organizat expoziţii personale în: Sala de expoziţii ,,Unirea” (1989, 1996), Berghia (2000, 2002, 2003), Sovata (2004), Reghin (2005), Biserica Unitarianã din Târgu-Mureş (2006). În anul 1987, obţine premiul I cu o lucrare de graficã la Expoziţia judeţeanã; iar în anii 1987 şi 1989, este distins cu premiul I la Expoziţia Naţionalã.
Din anul 2003, organizeazã taberele de creaţie din satul Berghia. A participat la taberele de creaţie din localitãţile Mãdãraş, Pãnet, Berghia, Sântioana de Mureş, Cund şi Sovata.
Are lucrãri în colecţii particulare din România, Germania, Ungaria, Elveţia, Suedia, Franţa şi S.U.A. A ilustrat cãrţi şi a publicat în reviste şi în presa localã.
Tehnici folosite: graficã, acuarelã umedã şi uscatã, cãrbune şi pastel.

 


<< Opriş Gh. Ilarie Pascu Annamaria >>