ALECU ERICA

Este de profesie: Profesor de filozofie, formator naţional în Managementul educaţional.
Este membru a Asociaţiei Artiştilor Plastici din anul 1991.
Expoziţii personale (peste 20) în localitãţile: Târgu-Mureş (1992-2006), Sovata, Sighişoara şi Satu-Mare.
Expoziţii de grup şi colective în localitãţile: Târgu-Mureş, Sovata, Satu-Mare, Cund, Seleuşul Mic, Deda şi Lunca Bradului.
A participat la taberele de creaţie în perioada 1995 - 2006, din localitãţile: Sovata, Cund, Deda, Seleuşul Mic şi Lunca Bradului.
Dipolme şi distincţii: Diploma de Excelenţã, pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale româneşti, acordatã de Direcţia Judeţeanã pentru Culturã, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş (2002), Diplome pentru merite deosebite acordate de Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Mureş şi Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş (2002, 2005). Membrã în Consiliul de Conducere a A.A.P. Mureş, ca secretar din anul 1995.
Tehnica de lucru: picturã în ulei, pastel, acuarelã şi tempera la icoane pe lemn.
Menţiuni: în cãrţile ,,Trecut provizoriu”, autor: N. Bãciuţ (2006), ,,Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş 1977 - 2004”, Autori Ilarie Gh. Opriş şi Vasile Mureşan, ,,Galaxia Valorilor” autori: Dorin Borda, Romeo Soare. În presa localã: ,,Cuvântul liber” (1992, 1995, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006), ,, 24 de ore mureşene” (2004, 2006), ,,Curierul de Mureş” (1998), ,,Zi de zi” (2004), Revista ,,Ambasador” (2003, 2005), la posturile de radio Târgu-Mureş (1995), România 1 (1995), Emisiuni TV (1992, 1997).
Are lucrãri de picturã în colecţii particulare din în ţarã şi strãinãtate.<< Achim Daniela Alecu Gabriela >>