VULTUR IOAN

A lucrat ca maistru în Combinatul Chimic din Târgu-Mureş. A fost membru în Aso-ciaţia Artiştilor Plastici Mureş din 2006.
A participat la expoziţii, organizate în Sala de expoziţii ,,Unirea”, din Târgu-Mureş.
A fost prezent cu lucrãri la expoziţiile de Artã Popularã şi Meşteşuguri tradiţionale şi la Expoziţia judeţeanã de icoane şi obiecte de cult, organizate anual, de Centrul Judeţean pentru Valorificarea Culturii Tradiţionale Mureş în Târgu-Mureş şi Centrul Naţional al Creaţiei, Bucureşti.
În 2006 a obţinut premiul I la Expoziţia ,,Şi noi suntem în Europa” de la Strasbourg, expoziţie prezentatã şi la Budapesta şi Târgu-Mureş.
Are icoane pe sticlã, în ţarã şi peste hotare.

 


<< Vultur Floarea Vultur Sanda >>