DAMO IRIMIA CRISTINA

S-a nãscut la data de 2 martie 1968, în oraşul Braşov.
A absolvit liceul în anul 1987, în municipiul Braşov.
A participat ca elev cu lucrãri la diferite expoziţii şi concursuri de picturã, obţinând diferite premii.
A organizat expoziţii personale la Casa Corpului Didactic din Braşov, în anul 2003, la Şcoala Generalã ,,Iacob Mureşianu” în anul 2004, la Şcoala generalã şi Primãriile din comuna Grebeniş şi din comuna Band în anul 2007.
A participat la expoziţii de grup şi colective în municipiile Braşov, Târgu-Mureş şi în comuna Band.
A participat cu lucrãri de picturã la Salonul judeţean de primãvarã din Sala de expoziţii ,,Unirea” în anul 2007. Este membrã a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din anul 2007. Tehnici: tempera şi ulei pe pânzã, carton şi ghips.

Adresa:
Comuna Band, str. Furcii, nr. 10
Telefon: 0265 -428190
Mobil: 0744911752


<< Czirjek Lajos Dan Lucia Silvia >>