ARTIŞTI PLASTICI MUREŞENI
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş
1977 - 2007

 

Consiliul de Conducere a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş mulţumeşte pentru buna colaborare şi sprijinul acordat, în decursul anilor, instituţiilor: Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local şi Primãria municipiului Târgu-Mureş, Direcţia Judeţenã pentru Culturã, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, Centrul Judeţean pentru Valorificarea Culturii Tradiţionale Mureş, Direcţia Judeţeanã pentru Tineret Mureş, Inspectoratul Judeţean de Învãţãmânt Mureş, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Folclor Mureş, Şcoala de Artã, Universitatea Popularã.
De asemenea, aducem mulţumiri pentru promovarea activitãţilor noastre: Editurii Nico, Casei de Editurã Mureş, cotidienelor mureşene ,,Cuvântul liber”, ,,Népujsag”, ,,24 ore mureşene”, ,,Zi de zi”, Studioului Teritorial de Radio Târgu-Mureş, Televiziunilor Târgu-Mureş, Antena 1, Pro TV.
Rãmânem datori tuturor iubitorilor de artã care ne-au sprijinit la organizarea expoziţiilor şi a taberelor de picturã sau au participat al activitãţile Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş.

Consiliul de conducere a A. A. P. Mureş

 

Artă şi istorie (Nicolae Băciuţ)

Prefaţă (Berdj Aşgian)

Scurtă istorie a A.A.P. Mureş (Erica Alecu)

Néhány szó a harninc évröl ( Czirjék Lajos)

Arta leagă prietenii (Vasile Mureşan)

Statutul A.A.P. Mureş

Calendarul Expoziţional pe anul 2007

Consiliile de conducere ale Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş 1977 – 2007

Consiliul de conducere a A.A.P. Mureş 2007

 

ARTÃ ŞI ISTORIE

Trei decenii pot sã însemne puţin ca timp, un interval pe care Tudor Vianu l-a pus ca hotar de „generaţie”, dar poate sã însemne mult ca istorie culturalã. Un interval cu pietre grele la gâtul sãu, dacã avem în vedere cã treisprezece dintre aceşti ani s-au derulat sub tãişul necruţãtor al ideologiei roşii, iar alţi şaptesprezece au trebuit sã facã faţã tuturor provocãrilor unei tranziţii fãrã orizont şi fãrã prea mult respect pentru culturã, în general.
Paradoxul e cã tocmai acest vârtej al vremurilor a fost de naturã sã mobilizeze mai mult energiile creatoare. Iar teritoriul plasticii mureşene a avut un dinamism recuperator şi compensator atâtor frustrãri şi interdicţii.
Arta amatoare e o sintagmã cel mai adesea depreciativã, un stigmat care ignorã o realitate irefutabilã: nimeni/nimic nu e mai presus de valoare. Dispreţul suveran, refuzul oricãrui gest de condescendenţã au aruncat uniformizator, la coşul de gunoi, ceea ce nu avea garanţii universitare. Negarea oricãrei perspective, doar din considerente de studii, mi se pare ipocrizie crasã. Valoarea poate exista dincolo de orice studii, la fel cum la umbra atâtor diplome stau impostori. Pentru cã o diplomã nu-ţi dã şi garanţia talentului şi a valorii. E doar o calitate. Atâţia „diplomaţi” s-au cufundat în anonimat. O operã n-o poate legitima nici o diplomã şi n-o poate susţine nici o licenţã, dacã ea n-are… valoare.
Disputa pe tema amatorism/profesionalism a fãcut sã curgã multã cernealã, sã se ascutã multe sãbii. Mult zgomot pentru nimic. Pentru cã existã o singurã realitate incontestabilã: valoarea. Restul e tãcere.
Arta amatoare a fost un instrument al politicii de tãvãlugire a valorilor la un nivel cât mai jos. A fãcut pârtie tuturor veleitarilor şi refuzaţilor. Dar nu toţi amatorii sunt o apã şi-un pãmânt. Existã un bun simţ ca paradox al unui spaţiu de creaţie marginalizat cu ostentaţie.
M-am întâlnit prima datã cu „arta amatoare” a acestui spaţiu de culturã, prin Silviu Olariu, doctor de profesie, dar rafinat grafician. În timp, am descoperit destui artişti plastici care şi-au depãşit condiţia de amatori, de la Nicolae Tunaru la Balazs Klara, aceasta din urmã printre ultimii „asociaţi” ai mişcãrii plastice… amatoare mureşene.
Fiecare cu limitele sale, fiecare cu talentul sãu şi fiecare cu truda, cu eforturile proprii pentru a se regãsi, pentru a se afirma, pentru a lãsa un semn al trecerii prin lume.
Am simţit la cei mai mulţi pictori şi sculptori din Asociaţie o irepresibilã dorinţã de a crea universuri plastice. Mulţi chemaţi, puţini aleşi. Nu se poate sã nu apreciezi însã eforturile unor oameni cu sensibilitate de a da curs unor porniri lãuntrice, unei nevoi sincere de exprimare.
Câteva sute de oameni, de vârste şi calibre diferite, au trecut prin sita elanurilor creatoare, ca membri ai Asociaţiei Artiştilor Plastici din Mureş. Puteau merge la pescuit, puteau croşeta, puteau adormi cu telecomanda în mânã. Au ales însã şevaletul, albul pânzei şi dorinţa de a se rosti/rostui prin linie şi culoare. Ce e rãu în aceasta? Fiecare are locul sãu în lume şi în artã. De unde atunci atât dispreţ şi desconsiderare? Nimeni nu ia locul nimãnui, fiecare concureazã singur pe locul sãu. Şi, indiscutabil, fiecare vrea sã performeze, sã realizeze lucruri de valoare. Unii au conştiinţã artisticã, alţii aspirã la ea. Încã n-am întâlnit pe cineva sã trateze cu superficialitate… opera sa. Valorile se adunã prin scãdere, prin selecţie. Pânã la urmã, valorile rãmân, se impun, ajung sã depunã mãrturie pentru un timp.
Am privit întotdeauna cu simpatie pe cei care între atâtea oferte şi tentaţii alegeau creaţia literarã, plasticã, muzicalã…
E greu de crezut cã vreo „instanţã” criticã responsabilã poate fi sedusã de facil, de kitch, de nonvaloare. Dar e imoral sã nu vrea sã vadã valoarea acolo unde ea existã, s-o afirme, s-o încurajeze, dincolo de statutul… universitar. Arta plasticã amatoare nu dãuneazã grav sãnãtãţii.
Ce am admirat la aceastã lume care graviteazã în jurul artei plastice… amatoare e un puternic sentiment de solidaritate, un cult al prieteniei întreţinut cu inima larg deschisã.
Miza nu e mare! Existã o bucurie a firescului, a simplitãţii. Existã o terapie prin artã. Atâţia oameni derutaţi, dezorientaţi, rãtãciţi se salveazã prin artã. Se mântuiesc prin artã. Am vãzut un criminal care-şi ispãşea pãcatul în închisoare şi care a realizat cã-şi mai poate pãstra condiţia de om descoperind puterea tãmãduitoare a picturii, fãcându-şi din propria celulã un spaţiu umanizat, un atelier de artã.
Cum sã nu saluţi atunci fiecare tentativã de a ieşi din mocirla existenţialã, ţintind la înãlţimile artei?
Trufia unor „profesionişti” negativişti ar putea fi potolitã cu un orgoliu fariseic: ei se vãd cât sunt de mari, ce staturã artisticã au, numai dacã existã „şesuri”, numai dacã existã cei „mici”.
Arta plasticã amatoare e un fenomen care nu poate fi ignorat. El trebuie analizat cu simţ critic şi responsabilitate, cu iubire, şi susţinut atunci când este de susţinut. Nimeni n-are de pierdut nimic. Cum sã se teamã un mare artist de un amator?
Am stat în spatele unor artişti „amatori” şi i-am urmãrit lucrând. Am vãzut oameni fericiţi, care radiau o bucurie contagioasã. I-am vãzut îmblânzind culorile, turnându-le în tipare imaginare, sperând sã mai adauge un licãr de luminã pe obrazul înlãcrimat al lumii.
Fiecare are un loc sub soare, cu fiecare are Dumnezeu un gând.
Dumnezeu sã binecuvânteze arta plasticã. Pe cei care cred în ea!

NICOLAE BÃCIUŢ
Director al Direcţiei Judeţene pentru Culturã,
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş


P R E F A Ţ Ã

Prof. Univ. Dr. Berdj Aşgian

Am acceptat cu plãcere solicitarea de a elabora aceste rânduri de prefaţare a prezentului album jubiliar ce marcheazã 30 de ani de existenţã şi activitate neîntreruptã a Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din Târgu-Mureş.
În aceastã privinţã, cunosc îndeaproape şi de trei decenii activitatea Asociaţiei şi am participat de-a lungul anilor, din douã în douã sãptãmâni, la vernisajele a peste 600 de expoziţii de picturã şi sculpturã, organizate cu o lãudabilã regularitate la sediul Asociaţiei din Sala ,,Unirea”, precum şi pe simezele altor spaţii. Nu cred cã mai existã -în ţara noastrã- vreo asociaţie similarã care sã desfãşoare o activitate atât de susţinutã şi care sã adune în faţa exponatelor un public atât de numeros şi de fidel, faţã de care Asociaţia sã exercite în mod atât de penetrant şi de eficient activitatea de educare a simţului pentru Dreptate, Adevãr şi Frumos, principii moştenite de cãtre noi de la filozofii antici Ellade, Socrate, Platon şi Aristotel!
Este fãrã îndoialã meritul celor care au condus destinele Asociaţiei Artiştilor Plastici din Târgu-Mureş, şi îmi îndeplinesc o datorie de conştiinţã amintindu-i aici pe cei care - de-a lungul a trei decenii - au fost Preşedinţii Asociaţiei (Ştefan Someşan, Vaida P. Valeriu, Nicolae Tunaru, Ilarie Gh. Opriş) şi Vicepreşedinţii acesteia (Silviu Petru Olariu, Fall Sándor, Berecz Ferenc, Petru Moga, Tiberiu Şerban, Hadnagy Gabriella, Costin Eduard, Liviu Ştef şi Czirjek Lajos), amintindu-i doar numeric pe cei peste 640 artişti plastici mureşeni, români şi maghiari, femei şi bãrbaţi, tineri şi vârstnici, care au activat şi activeazã în mod real şi concret în acest cadru!
În continuare, vreau sã mã refer la faptul cã în ştiinţa organismelor vegetale şi animale este bine cunoscutã Legea Biogeneticã Fundamentalã, emisã în anul 1866 de cãtre Ernst Haeckel şi Fritz Müller, sub forma sintagmei: ,,Ontogenia repetã Filogenia”, ceea ce a arãtat tuturor cã evoluţia individualã a organismelor repetã - în timpul dezvoltãrii - succesiunea istoricã a marilor grupe de organisme ale lumii vii!
O antologie asemãnãtoare poate fi presupusã şi între evoluţia Artei şi aceea a spiritualizãrii treptate a speciei umane. Din acest punct de vedere, primele apariţii artistice conservate (care par a fi fost picturile rupestre) au reprezentat începutul demarcaţiei dintre era animalã şi cea umanã, ele constituind prima treapã a culturii şi a înãlţãrii umanoidului înspre umanitate! Cred - în acest sens - cã Arta a existat dintotdeauna organic corelatã şi implementatã, Spaţiul şi Timpul istorico-social, fiecare artist având - ca şi chestiune de conştiinţã mai mult sau mai puţin desluşitã - zugrãvirea lumii în care vieţuia, dobândind autenticitate şi universalitate numai şi tocmai datoritã legãturii sale organice cu realitatea biologico-socialã care îi dãduse naştere!
Pe de altã parte, Arta - ca şi toate celelalte domenii ale activitãţii lor umane - a fost supusã necontenit nevoii de înnoire, astfel încât - prin manifestãrile ei multiple şi multilaterale, precum şi datoritã marilor pasiuni ale creatorilor - a îmbogãţit Natura cu noi experienţe şi realitãţi, înmulţind modurile şi sensurile vieţuirii şi fãcând ca Viaţa sã devinã mai intensã, mai bogatã şi mai variatã! Este motivul pentru care şi Artiştii din Asociaţie trebuie sã vibreze necontenit la Timpul şi Spaţiul în care trãiesc, fãrã însã a le copia, ci trebuind sã le zugrãveascã transcendental, dincolo de Timpul şi Spaţiul lor concret, redând astfel esenţa lor cosmicã, universalã. De aceea, în operele lor, pictorii Asociaţiei noastre trebuie sã exprime Adevãrurile cele mai solide şi mai noi, sã evite obscenitãţile şi brutalitatea, descurajarea şi scepticismul, şi sã cultive optimismul şi entuziasmul, altruismul şi generozitatea, iubirea de Naturã şi de aproapele lor!
Spre deosebire de Omul de Ştiinţã, care trebuie sã aibã la bazã studii de specialitate şi însuşire de metodologii, Artistul din indiferent ce domeniu se poate valida numai pe bazã de talent, de tenacitate, de fantezie creatoare şi pe baza unor trãsãturi morale ale personalitãţii, ale temperamentului şi caracterului, astfel încât - în sufletul sãu - el sã vibreze prin trãiri emoţionale generate de realitãţile în mijlocul cãrora trãieşte!
În lume însã, totul este în evoluţie! Din acest motiv şi viaţa unui artist este constituitã dintr-un şir de cãutãri şi de regãsiri, orientate înspre o perfecţiune neîncetat cãutatã şi niciodatã - sau numai rareori - atinsã! Stadiile evolutive prin care trece un mare Artist adeseori au indignat şi chiar au scandalizat pe contemporanii care, surprinşi de noutate şi insolitul prezentului, sunt deranjaţi în fixitatea lor convenţionalã, tradiţionalã, academicã! În timp, însã, manifestãrile revoluţionare ale unui Artist autentic ajung în mod cert sã fie sesizate de cãtre contemporani, vechile obiecţii sunt abandonate, astfel încât întenţiile înnoitoare sunt - în fine - înţelese, recunoscute şi chiar admirate!
Din acest punct de vedere, un Artist autentic al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din Târgu-Mureş - alãturi de colegii de pe Mapamond - trebuie sã fie un rãzboinic, un luptãtor tenace pentru ideile şi dreptatea lui trebuie sã fie un spadasin! În acelaşi timp însã el trebuie sã fie şi un profet, un prevestitor, dezvãluind viitorimii Adevãruri pe care el le sesizeazã cu mult înaintea celorlalţi!
Trebuie sã accentuez şi asupra faptului cã Artele plastice - Pictura îndeosebi - în strânsã legãturã cu Poezia şi cu Muzica, elemente primordiale pe care creaţiile autentice adeseori le emanã, putând astfel afirma metaforic cã picturile conţin poezii şi melodii care tac, şi - de asemenea - cã poeziile şi melodiile sunt picturi care vorbesc!
În acest sens, în creaţiile lor de înfãţişare a Vieţii prin stãri de tensiune şi nu numai de contemplaţie, artiştii plastici ai Asociaţiei noastre trebuie sã implanteze poezie şi muzicalitate!
De multe ori, existenţa biologicã a unui Artist, fie el Pictor, Muzician sau Poet, este anostã, comunã şi prozaicã, dublatã fiind însã de un tumult interior inedit şi complex, care îl determinã sã nãzuiascã înspre culmi, şi care - prin talent, prin perspectivã filosoficã şi înverşunare - sã nu-şi limiteze arta creatoare doar la obţinerea frumuseţii tabloului, a versurilor sau a melodiilor, ci sã elaboreze analiza şi sinteza, sã extragã ceea ce este esenţial şi permanent din comunul accidental şi perisabil, realizând astfel Noutatea şi Adevãrul nu pentru el însuşi, ci pentru oameni, pentru Societate!
Sever cu sine, Pictorul, împreunã cu Poetul şi Muzicianul din el, trebuie sã realizeze esenţializãri ale Realitãţii, care sã exprime - prin culoare, vers şi melodie - semnificaţia şi perenitatea sufletului omenesc! Un asemenea obiectiv elevat şi solemn necesitã însã talent rãscolitor, seriozitate, muncã tenace, dimensiune moralã a actului creator şi - nu în ultimul rând - îndrãzneala de a pãşi pe cãi antitradiţionale şi antiacademice, care deschid spiritului uman perspective şi orizonturi noi, dar care sunt primite şi privite în mod frecvent cu suspiciune şi cu opoziţie, cel mai adesea fãrã vreun alt motiv decât faptul cã ele nu sunt încã familiare!
Din acest motiv pot afirma fãrã teama de a greşi, cã pictorii din Asociaţia noastrã, care aştern concomitent pe pânzã forme şi culori, versuri şi melodii, nu pot fi autentici fãrã a da dovadã şi de îndrãznealã, de acel curaj de a rosti în gura mare ceea ce mulţi alţii trec sub tãcere, supunându-se cu umilinţã legii ,,Omerta”.
Se spune adeseori cã nimic nu este mai frumos decât Adevãrul şi cã el Singur este demn a fi iubit! Trebuie însã ca Artistul autentic sã ţinã seama de faptul cã de multe ori Adevãrul se naşte din contradicţii şi uneori ceva, orice, este prea frumos ca sã fie adevãrat, cã nu tot ceea ce este adevãrat este şi frumos, cã Adevãrul dã aripi puterii de exprimare, dar cã - în mod frecvent - oamenii nu au suficientã tãrie de a suporta Adevãrul şi de a-l şi rosti şi susţine şi cã sunt mulţi aceia care preamãresc Adevãrul, dar puţini aceiea care îl şi rostesc!
Toate aceste corelaţii psihologice şi sociale fac din Artistul plastic, din pictorul - dublat în sufletul sãu de poet şi muzician - sã devinã un gânditor, un filozof al Adevãrului, al Frumosului şi al Vieţii!
În ceea ce priveşte prezentul album, la care mi s-a fãcut cinstea de a concepe prefaţa, meritul le revine fãrã nicio îndoialã domnului Ilarie Gh. Opriş, preşedintele Asociaţiei, şi domnului Vasile Mureşan, artist profesionist, care - timp de aproape un an de zile - nu şi-au precupeţit eforturile pentru a concepe şi - mai ales - a realiza paginile consacrate fiecãruia dintre cei o sutã de artişti plastici care activeazã şi în prezent în cadrul Asociaţiei!
Cât despre rolul de Mentor pe care îl joacã domnul Vasile Mureşan, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din judeţul Mureş, este bine ştiut faptul cã un novice nu se poate dezvolta decât sub îndrumarea unui povãţuitor consacrat şi cã un Artist nu-şi poate însuşi mãiestrie decât învãţând de la un alt Artist!
În încheiere, doresc sã reamintesc faptul cã poporul român este deosebit de bogat în elemente talentate, în acest sens fiind suficient sã-i evoc pe cei peste 640 de artişti plastici care au activat şi activeazã în cadrul Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş din Târgu-Mureş, sã evoc bogãţia şi varietatea manifestãrilor folclorice din domeniul muzicii, dansurilor şi ale costumelor populare caracteristice nenumãratelor zone geografice ale Ţãrii, sau sã mã refer la acea minunatã şi singularã copilã mustind de talent care este Alexandra Nechita, pripãşitã în SUA, unde este supranumitã ,,micuţa Picasso” şi unde este copleşitã cu numeroase premii. În pictura acestei june românce creatoare - ca o condensare a genurilor - pot fi distinse succesiunea numeroaselor modalitãţi de exprimare a picturii moderne şi postmoderne cum sunt: cubismul, futurismul, dadaismul, arta pop etc!
Anii de activitate a Asociaţiei în Sala ,,Unirea” au fost deosebit de rodnici, organizându-se sute de expoziţii la care au participat - fie în grup, fie ca manifestãri personale - toţi cei 640 de membri pe care i-a avut - şi cei pe care îi are - Asociaţia de-a lungul anilor!
Îmi fac o datorie de onoare de a reaminti aici pe unele dintre acele personalitãţi artistice din cadrul Asociaţiei care au trecut în Nefiinţã: Ştefan Someşan, Fall Sandor, Natalia Tripşa, Silviu Petru Olariu, Gamenczi Zoltan, Kiss Anna, Vaida P. Valeriu, Jaray Erno, Octavia Nuţiu, Nicolae Tunaru, Berecz Ferenc, Emilia Lup, Piper Augustin, De Villa Ernest, Margareta Ionescu, Suciu Sever, Molnar Vicenţiu, Berecz Elisabeta, Teodor Popa, Veer Jenó, Ligia Ursace Cionca, Kiss Marton, Czirjek Luiza, Kopacz Miclos, Ana Moicean!

Mai doresc sã urez Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş viaţã lungã, sãnãtate şi succese în activitatea desfãşuratã, înspre binele tuturor!

 


SCURTÃ ISTORIE A
ASOCIAŢIEI ARTIŞTILOR PLASTICI MUREŞ


,,Un popor se ridicã prin culturã, supravieţuieşte prin sãnãtate, intrã în eternitate prin valorile spirituale ridicate din sânul sãu.”
Petre Tuţea

Înfiinţatã din nevoia unui cadru instituţional care sã promoveze şi sã valorifice talentele locale, Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş a crescut cantitativ şi calitativ în cei 30 de ani ai existenţei sale continue, devenind dintr-o mişcare culturalã spontanã ce oscila între meşteşug şi artã, un mediu cultural de referinţã pentru spaţiul spiritual, artistic al meleagurilor mureşene.
Cluburi de artã plasticã, cercuri de picturã au funcţionat încã din anii 60-70 în cadrul unor instituţii ca IMF Târgu-Mureş, sub egida unor sindicate, Casa de culturã a sindicatelor, Casa de culturã a studenţilor, precum şi în cadrul întreprinderilor Prodcomplex, Azomureş, UJCM, Fabrica de zahãr şi altele.
Încã din 1975, au fost organizate expoziţii personale sau de grup ale unor artişti mureşeni în sala Apollo, la Prodcomplex, pe holurile Casei de culturã a sindicatelor, la Biblioteca judeţeanã şi în alte spaţii, sub formã de Saloane judeţene şi interjudeţene.
La 30 ianuarie 1977, în cadrul unei reuniuni de lucru, un grup de artişti - pictori, sculptori, ceramişti - a venit cu iniţiativa reunirii eforturilor creatoare într-un cadru instituţional unic, comun. Ca urmare, cu sprijinul şi sub patronajul Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Mureş (denumirea s-a schimbat pe parcursul anilor) şi în urma deciziei Consiliului judeţean Mureş, la 2 aprilie 1977 a luat fiinţã în mod legal ,,Asociaţia artiştilor plastici amatori şi a creaţiei de artã popularã din judeţul Mureş”.
Asociaţia artiştilor plastici a funcţionat timp de doi ani în sediul Centrului de creaţie, în Palatul Culturii, primind ulterior un sediu propriu în str. Republicii numãrul 5, unde exista un spaţiu expoziţional, loc de depozitare şi jurizare a lucrãrilor.
Actualul sediu din str. Republicii numãrul 9 s-a obţinut în 1982 şi a fost inaugurat ca Sala de expoziţii ,, Unirea”, la 14 iulie 1984, printr-o expoziţie colectivã.
La 3 mai 1990, Biroul Executiv al Consiliului Judeţean Provizoriu de Uniune Naţionalã emite autorizaţia de funcţionare a instituţiei sub denumirea ,,ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR PLASTICI MUREŞ”, iar prin hotãrârea judecãtoreascã nr. 69/10 septembrie 1991 a Judecãtoriei Târgu-Mureş AAPM este înscrisã în Registrul persoanelor juridice.
“Veteranii” asociaţiei, primii înscrişi, sunt: Someşan Ştefan, Şerban Tiberiu, Nuţiu Octavia, Gámenczy Zoltán, Molnár Vince, Opriş Ilarie, Opriş Gheorghe, Járay Ernö, Crişan Anamaria, Suciu Lucia, Kiss Ibolya, Domokos Ştefan, Belciug Alexandra, Olaru Silviu Petru, Plaiaş Mozes, Gyénes Tibor, Hadnagy Gabriella, Vaida P. Valer, Kassai Zoltán, Kiss Ernö şi alţii.
Preşedinţi au fost: Someşan Ştefan (1977-1982), Opriş Gh. Ilarie (1982-1985), Vaida Valer (1985-1995), Tunaru Nicolae (1995-2004), iar din august 2004, preşedinte este Opriş Gh. Ilarie.
AAPM a colaborat şi a primit sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Judeţeanã pentru Culturã, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, Centrul Judeţean de Valorificare a Culturii Tradiţionale Mureş, Primãria Municipiului Târgu Mureş, Direcţia Judeţeanã pentru Tineret Mureş etc.
Activitatea asociaţiei şi a membrilor sãi a fost reflectatã de mass-media localã şi centralã.
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş a fost sprijinitã de oameni inimoşi şi iubitori de culturã ca Vaida P. Valer, Melinte Şerban, Ioan Florea, Constantin Cotârlan, Nicolae Bãciuţ, Lazãr Lãdariu, Valentin Marica, Mariana Cristescu, Nagy Katalin, Dorin Borda, Ioan Suciu Moişa, Nicolae Balint şi mulţi alţii.
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş a parcurs trepte remarcabile în activitatea sa.
A crescut numãrul membrilor; sunt înscrişi în registrele Asociaţiei peste 650 membrii, din care în prezent activeazã şi plãtesc cotizaţie peste 130 de persoane.
S-a diversificat paleta de preocupãri artistice; au fost sprijiniţi şi promovaţi în lansare creatori de artã din domenii ca: picturã, sculpturã, mai ales în lemn, graficã, ceramicã, metaloplastie, sticlãrie, artã vestimentarã, lucrãri din piele, obiecte decorative din mãrgele, pãpuşi originale din lut.
Categoriile socio-profesionale din care provin artiştii prezintã o mare diversitate atât ca ocupaţii, cât şi ca nivel de studii: absolvenţi de învãţãmânt superior-academic, vocaţional-de artã, tehnologic, economic; absolvenţi de liceu-liceu de artã, teoretic, economic, tehnologic; absolvenţi de şcoalã profesionalã, postlicealã; absolvenţi ai Şcolii de artã; autodidacţi. Oameni talentaţi şi iubitori de artã care indiferent de ocupaţia de bazã au reuşit prin studiu, perseverenţã, pasiune, dãruire, sã transforme un hoby în vocaţie. Datoritã lor AAPM. a devenit o instituţie de culturã mereu prezentã în viaţa spiritualã a Târgu Mureşului, a judeţului Mureş, fiind printre foarte puţinele Asociaţii din ţarã care nu numai cã nu şi-a încetat sau întrerupt deloc activitatea, ci dimpotrivã s-a dezvoltat continuu.
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş şi-a sporit numãrul manifestãrilor expoziţionale colective care au devenit deja tradiţionale în Sala “Unirea”:
· Salonul Judeţean de Primãvarã - ediţia a XXXI-a;
· Salonul Judeţean de Iarnã dedicat Zilei Naţionale a României-ediţia XXXI;
· Salonul Judeţean de icoane şi obiecte de cult;
· Expoziţia Taberei de creaţie de la Sovata-ediţia a XX-a;
· Salonul de Artã Naivã;
· Expoziţia absolvenţilor Şcolii de artã-ediţia a XII-a;
· Expoziţia “Tinere talente”-ediţia VI;
· Salonul de artã meşteşugãreascã-ediţia IV;
· Expoziţia dedicatã Zilei Internaţionale a Femeii-ediţia VII;
· Expoziţii ale altor tabere de creaţie
· Expoziţii de picturã ale unor artişti din alte judeţe;
S-au intensificat colaborãrile cu Casele de Culturã din oraşele judeţului, prin expoziţii itinerante-Târnãveni, Reghin, Sighişoara, Luduş, Iernut.
Membrii Asociaţiei au participat în ultimii ani la toate manifestãrile organizate de primãria municipiului Târgu-Mureş în Cetatea medievalã cu ocazia ,,Zilelor târgumureşene”, cu prilejul ,,Târgului meşteşugarilor”, ,,Târgului mustului şi vinului”, precum şi la expoziţii din ţarã şi peste hotare-Ungaria, Suedia, Belgia, Republica Moldova, obţinând premii meritorii.
Taberele de creaţie organizate sau susţinute de Centrul judeţean de creaţie popularã sau de persoane private iubitoare de artã au devenit adevãrate şcoli de picturã sau sculpturã: Sovata-CJCPM şi DJT, tabãra de toamnã şi tabãra de iarnã, Cund-familia Boilã, Deda-familia Buculeu, Şincai-familia Achim, Seleuşu Mic-Fãrcaşan Marcela şi Paolo, Lunca Bradului-familia Graur, Mãdãraş-Parohia reformatã, Berghia-Parohia reformatã, Pãnet-Biserica reformatã, Tabãra de icoane de la Sighişoara.
Artiştii şi-au perfecţionat tehnicile de lucru şi au abordat diferite stiluri artistice. A crescut simţitor calitatea artisticã a lucrãrilor prezentate la expoziţii, calitatea modului de prezentare a acestora, datoritã îndrumãrilor competente primite din partea unor artişti de profesie ca: Olaru Gheorghe, Bordi Andras, Cãlinescu Lucia, Şulea Ioan, Mureşan Vasile, Petria Cristina.
Sala „Unirea” a devenit mai mult decât un sediu, mai mult decât o salã de expoziţii, a devenit un lãcaş de culturã şi educaţie, care nu are vacanţe, unde bilunar se prezintã publicului adevãrate „evenimente artistice” în care se îngemãneazã artele vizuale cu poezia, cu muzica, arta dramaticã şi chiar dansul. Aceste momente de înãlţare spiritualã , prin ecoul lor în public şi în mass-media au fãcut ca lucrãri valoroase ale expozanţilor sã intre în circuitul public, fiind achiziţionate de colecţionari, iubitori de artã mureşeni şi turişti strãini.
S-au adeverit în timp cuvintele rostite de profesor doctor Valeriu Niţu, cercetãtor la Centrul de ştiinţe sociale din Târgu-Mureş, cu ocazia expoziţiei colective inaugurale a Sãlii „Unirea” din data de - 14 iulie 1984:
„ ...Expoziţia inauguralã marcheazã un început de bun augur iubitorilor Frumosului, care se întruchipeazã aici prin forme şi procedee diverse, din izvorul pururea reîntineritor al pasiunii pentru Artã.
Ni se destãinuie acum, cu multã dãruire şi sensibilitate, prin potenţial creator remarcabil, promiţãtor şi cu perspectivele dezvoltãrii spre atingerea perfecţiunii, în cadrul organizat al acestui mãnunchi de creatori care printr-o îndrumare competentã şi o activitate perseverentã, suntem ferm convinşi cã vor realiza opere de artã viabile şi rezistente în faţa Timpului.”
Marcarea momentelor esenţiale privind constituirea ASOCIAŢIEI ARTIŞTILOR PLASTICI din judeţul Mureş, a punctelor de reper din viaţa şi activitatea membrilor Asociaţiei vine sã susţinã prin date şi faptul cã aceastã instituţie culturalã a strãbãtut în 30 de ani de existenţã drumul sinuos, dar înãlţãtor al creaţiei artistice dedicate oamenilor, comunitãţii.
Albumul - ARTIŞTI PLASTICI MUREŞENI 1977-2007, este menit sã ofere o nouã imagine a realizãrilor membrilor Asociaţiei de la înfiinţare şi pânã în prezent, şi în acelaşi timp sã reprezinte un imbold pentru cei tineri pentru a duce mai departe în timp crezul artistic al înaintaşilor.
Mediul spiritual de care beneficiazã Târgu-Mureşul se datoreazã prezenţei, la tot pasul, a dovezilor de culturã menite sã susţinã concret autenticitatea şi adâncimea ancestralã a rãdãcinilor lor. Activitatea de trei decenii a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici mureşeni se înscrie în eforul creator al spiritualitãţii de pe frumoasele meleaguri mureşene. Credem cã acest album monografic demonstreazã, dacã mai era nevoie, cã ARTA ESTE UNA SINGURÃ şi cã numai oamenii sunt diferiţi.
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş a fost, este şi va fi un reper cultural, dar şi un punct de referinţã în ceea ce priveşte munca unitã a unei colectivitãţi. Asociaţia noastrã este o mare „familie” în care diversitatea este un stimulent creator, un imbold motivaţional, tot aşa cum Sala „Unirea” (deşi nu este un palat) este „casa noastrã” în care ne reîntâlnim cu bucurie la evenimentele plastice bilunare.
Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş a dat şi va mai da valori pentru cã, aşa cum se spune, ,,Arta dã tuturora şi totuşi rãmâne întreagã” .
Prin artã, oamenii pot deveni mai fericiţi, mai buni, mai frumoşi, mai drepţi...

Prof. ERICA ALECU
Secretar al Consiliului de
Conducere al A.A.P. Mureş

 

NÉHÁNY SZÓ A HARMINC ÉVRŐL

Czirjék Lajos

A hetvenes években, mind nagyobb, mind népesebb lett az alkotással foglalkozók tábora, és az itt-ott megrendezett kiállítások száma, amit nagyszámú érdeklődő látogatott. Ezeken a kiállításokon lehetőség adódott egymástól függetlenül dolgozó alkotók kölcsönös megismerésének is. Az itteni beszélgetések hozták azt a felismerést, hogy szükség van egy szervezetre, ahol azonos problémáikat megbeszélhetik, megoldhatják. Néhány lelkes alkotó kezdeményezésére szervezkedni kezdtek és kihasználva az akkori helyzet nyújtotta lehetőségeket, megalakították 1977-ben a Maros Megyei Amatőr Képzőművészek Szövetségét és ami 1990-töl Maros Megyei Képzőművészek Szövetsége név alatt működik. A kiállítótermünk lett a közös találka hely, ahol megbeszélhettük közös gondjainkat, dolgainkat és a művészetek nyelvén, a színek, a formák segítségével elmondhattuk élményeinket, érzéseinket és véleményeinket a világról. Mint szervezet nyitottak voltunk (vagyunk) minden alkotó felé, akit a képzőművészet bármelyik ága érdekelt és hajlandóságot mutatott igazi értékek felé haladni. Nem megélhetési módot ajánlottunk, hanem egy hobby magasabb színvonalú művelésének lehetőségét. A közös táborok, kiállítás megnyitok, rendezvények, elméleti és gyakorlati tanácsok útba igazítottak mindenkit ebben. Évente több mint húsz egyéni és néhány közös kiállításon nyílt lehetőség bemutatni és lemérni az eredményt. A tudásunk, tehetségünk szabta határainkat nem léphettük át. Amit felmutattunk, nem mindig volt maradandó érték, de szívvel, lélekkel dolgoztunk azért, hogy amit jónak hittünk be is tudjuk mutatni.
Visszanézve ezekre az időkre sok álom valóra vált, beteljesült. Erős egyéniségek életművek karríerek, díjak, elismerések jelzik ezt az időszakot. Az alapító tagok közül az idő szele egyeseket messzire vitt. Elsodorta a rohanó világ, messze a művészettől, a szülőföldtől, a teremtett világtól. Helyükbe újabb generációk léptek, új ambíciókkal, tervekkel, álmokkal.
Közös kiállításokon, alkotótáborokban való részvétel szélesítette látókörünket, elmélyítette elméleti, technikai tudásunkat és segítette művészeti fejlődésünket A közös hobby, a színek, a formák szeretete feledtette a szociális, az etnikai, a politikai határokat és kialakult egy erős csapat. Sok munka, kiállítás, bemutatkozás különböző rendezvényeken mutatja, hogy fontos tényezőjévé váltunk a marosvásárhelyi művészeti életnek. Talán ennek is köszönhető, hogy az utóbbi években több külföldi felkérés érkezett és így egyesületünk tagjai dolgozhattak külföldi táborokban és bemutatkozhattak egyéni és csoportos kiállításokon. .
A képzőművészet iránt érdeklődőknek szól ez a könyv. Hasznos információk halmaza, olyan emberekről, akiknek fontos az alkotás. Keresztmetszete az egyesületünk jelenlegi életének, tevékenységének, de valahol az adatokban ott van az elmúlt harminc év tevékenysége is.
Ha megismerik az itt bemutatott művészek alkotó tevékenységeit, közelebb kerülnek a művész és az alkotásaik megismeréséhez is. A mindennapi életben akaratlanul is meglátszik a művészetek iránti fogékonyságunk, ahogyan öltözködünk, lakásainkat díszítjük , építjük, vagy miképpen választjuk ki használati tárgyainkat. De igazán, az életünk akkor lesz teljes, kerek, egész, ha a művészet más módon is fontos helyet kap benne, és ezért készülni kell rá, tanulni, utána olvasni, időt és anyagiakat áldozni.
A képzőművészet egy izgalmas, sajátos világ, benne van valami a valóságból, a fantáziából, a filozófiából, a költészetből, és minden műalkotás üzenete, jelentése összetett.
A művészek, az alkotók bírnak egy olyan varázserővel, amivel a dolgok mögé látnak, ráéreznek a világ és a mindennapi élet apró titkaira, fonákságaira, szépségeire és azokat különleges érzékenységgel, a művészet sajátos eszközeivel újjáteremtik alkotásaikban.
Remélem kiállításainkkal látogatóinknak igazi élményt , örömöt szereztünk és lehetőséget teremtetünk, hogy velünk együtt tovább lépjenek a művészetek képzeletbeli lépcsőfokain és eligazodjanak az értékek labirintusában.

 

 

ARTA LEAGÃ PRIETENII

Prof. Vasile Mureşan, muzeograf -expert
Muzeul Judeţean de Etnografie Mureş

„Ars longa vita brevis” artistul „creeazã ca un Dumnezeu, comandã ca un rege, munceşte ca un rob” C. Brâncuşi.
Artistul este un veşnic îndrãgostit, iubeşte pietrele şi se luptã cu îndãrãtnicie trudind cu braţele dar mai ales cu sufletul şi talentul sã scoatã la luminã minunile formelor ascunse în pietre. Pentru cã trebuie ştiut cã toate pietrele ascund comori de forme care trebuiesc eliberate, iar artistul nu face altceva decât eliminã prisosul şi dã naştere formei pure. Opera lui este plinã de mister şi fior şi pentru o clipã artistul este asemeni lui Dumnezeu, iar formele prind în mâinile lui viaţã şi vorbesc unele cu altele şi se aşeazã unele lângã altele dupã legi numai de el ştiute. Este minunat sã vezi acest proces de scoatere la luminã a frumosului şi când te gândeşti cã pânã mai ieri pe lângã piatra aceea au trecut sute de mii de oameni şi nu au vãzut minunea închisã în ea.
În munca lui, artistul înfãptuieşte o nouã genezã, în procesul creaţiei el trece de la agonie la extaz, bolnav de hipersensibilitate.
În lupta cu timpul, artistul încearcã a lãsa urme pe nisipul eternitãţii în înfruntarea continuã cu valurile vremurilor.
În felul lui, artistul este un egoist, el lucreazã în primul rând pentru sine, dar eu cred cã îşi doreşte ca lucrãrile lui sã placã şi altora, motiv pentru care le expune.
Artistului, Dumnezeu i-a luminat calea. Fie cã trece prin pãdure şi încearcã a înţelege glasul formelor arborilor, fie cã modeleazã în lut forme numai de el vãzute, fie cã adunã bucãţi de fier şi le asambleazã dând formã visurilor sale sub lacrima de foc a aparatului de sudurã sau sub ploaia de scântei a aparatului de şlefuit, artistul trudeşte adamic pentru a-şi înmulţi talentul. El intrã în comuniune cu natura, încearcã a-i afla tainele, încearcã sã o înţeleagã şi sã o iubeascã, se integreazã ei. Lucrãrile lui au la bazã lecţia naturii, indiferent cã sunt lucrate realist sau modern. Pentru a nemuri clipa sau trãirea, artistul foloseşte creionul, peniţa sau pensula şi culorile ca instrumente, dar picteazã cu sentimentul, el însuşi este culoare, formã, luminã, trãirea şi sufletul lucrãrilor. Toţi oamenii au un talent, dar este greu sã se descopere pe ei înşişi, îşi cautã o viaţã calea, şi în iarna vieţii se întreabã dacã era drumul bun.
Colegii mei de Asociaţie sunt persoane de vârste, naţionalitãţi, sexe şi pregãtiri diferite. Toţi oamenii au ochi şi privesc, dar foarte puţini vãd şi mai puţini înţeleg şi sunt şi foarte, foarte puţini care se pot exprima.
Cãutându-se pe ei pe drumul artei, în procesul de creaţie, se cunosc, se socializeazã, învaţã unii de la alţii, se perfecţioneazã în ale meseriei şi în final expun lucrãrile lor. În procesul de pregãtire şi ridicare a nivelului Asociaţiei, un rol important îl au artiştii plastici profesionişti, membri ai A.A.P. Mureş. Lucrând alãturi de aceştia, cei cu mai puţinã pregãtire învaţã tehnicã şi istoria artei, precum şi cã o temã poate fi abordatã în variate moduri. Sunt colegi care se exprimã “naiv” povestind ce au trãit sau vãzut, alţii iau ca model natura şi picteazã realitatea imediatã, o altã categorie vãd natura, o simt şi o interpreteazã fixându-i pe pânzã impresia, parfumul, apoi mai existã o altã categorie care vede, înţelege, destructureazã şi restructureazã motivul dupã reguli de ei inventate.
Trecând de la concret la abstract, legile de bazã ale culorilor şi formelor sunt aceleaşi, numai modul de utilizare şi interpretare este diferit.
În timpul creaţiei, artiştii se folosesc de proprietãţile culorilor şi de relaţiile dintre ele. Armonii consonante sau disonante se nasc sub mîinile lor, dominante şi ritmuri, simfonii cromatice, poeme sau haiku-uri în culoare, metafore cromatice ale trãirilor artistului în faţa motivului.
Creaţiile artiştilor A.A.P.Mureş se regãsesc în pliante, programe, invitaţii şi albume personale şi de grup, editate color cu mare grijã în ce priveşte calitatea, forma şi culoarea.
Totodatã, Media reflectã aceste evenimente în presã, cum ar fi: ,,Cuvântul Liber”, ,,24 Ore mureşene”, ,,Zi de Zi”, ,,Nepujsag”, pe posturile TV: Televiziunea Târgu-Mureş, Antena1, PRO TV, precum şi la Studioul Teritorial de Radio Târgu-Mureş.
Programul nostru este cunoscut cu un an înainte, este publicat şi pus la îndemâna doritorilor atât la sediu, în limbile românã şi maghiarã, cât şi în publicaţiile ,,Zile şi Nopţi” şi ,,24 Fan”.
În lumea asta plinã de mizerii şi urât, colegii mei au în comun dragostea de frumos. Se întâlnesc în tabere pentru a crea şi a se cunoaşte, în sãli de expoziţie pentru a-şi expune rodul muncii şi a se bucura împreunã de minunatele lucrãri create şi de a-i bucura şi pe alţi participanţi la vernisaje şi vizitatori ai celor peste 40 de sãli de expoziţie în care expun colegii noştri în permanenţã în municipiul Târgu-Mureş şi judeţul Mureş, precum şi în alte sãli din ţarã şi strãinãtate.
Vernisajele sunt adevãrate sãrbãtori ale ochiului şi spiritului, momente de adevãratã cunoaştere, socializare şi bucurie spiritualã pentru numeroşii participanţi.
Asociaţia este o mare şi adevãratã familie, iar dragostea de semeni şi dragostea de artã şi frumos dominã relaţiile dintre membri. Pictorii sunt cei mai numeroşi în Asociaţie, de aceea majoritatea taberelor sunt de picturã în ulei, la fel şi majoritatea expoziţiilor.
Tematica şi abordarea plasticã sunt extrem de variate. Convieţuiesc în cadrul Asociaţiei creatori care abordeazã pictura în manierã naivã, fãrã a fi tributari şcolilor de artã, dar exprimându-se cu mult har; alãturi de pictori care picteazã în manierã realistã, amintind de şcolile de picturã pleinairiste, Barbizon sau Baia Mare. Un alt grup numeros este cel al pictorilor ce abordeazã motivul într-o manierã caracteristicã unui impresionism târziu de facturã liricã, pictori care încã mai pãstreazã tema dar numai ca pretext cromatic şi liric.
O altã categorie în creştere continuã este aceea a pictorilor care trateazã motivul în manierã modernã. Unii se exprimã în manierã neo-expresionistã, alţii amintesc de cubismul sintetic şi câţiva sunt pe linia picturii non-figurative.
Este minunat sã vezi cã fiecare artist îşi cautã calea în felul sãu propriu dupã structura sa interioarã şi dupã pregãtire. Expoziţiile sunt foarte numeroase şi extrem de bogate şi bine primite de public, numãrul mare de participanţi la vernisaje (vizitatori) ne îndreptãţesc sã credem cã demersul nostru nu este fãrã sens, ci vine în întâmpinarea dorinţelor publicului. Expunând în peste 30 de sãli în Târgu-Mureş şi judeţul Mureş precum şi în alte judeţe şi chiar participând la expoziţii personale şi de grup în strãinãtate, membrii Asociaţiei demonstreazã cã au lucrãri de calitate, suficient de numeroase pentru a putea acoperi aceste spaţii.
În timpul anului se fac expoziţii de grup cum ar fi: expoziţia ,,1-8 Martie” cu ocazia Zilei femeii, ,,Salonul de Iarnã”, cu participarea tuturor membrilor, expoziţiile unor tabere, expoziţie la alte sãli enumerate mai înainte în oraş, judeţ, alte judeţe sau alte ţãri.
Expoziţiile personale sunt anuale, comemorative sau retrospective.
Aceasta dovedeşte preocuparea consiliului de conducere pentru membrii Asociaţiei.
Fiecare membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş, din judeţul Mureş, are posibilitatea de a face o expoziţie personalã în fiecare an în diferite locaţii.

 

 

STATUTUL ASOCIAŢIEI ARTIŞTILOR  PLASTICI MUREŞ

Aprobat prin Hotărârea Judecătorească nr. 69/10 septembrie 1991 a Judecătoriei Târgu –Mureş şi modificat prin hotărârea Adunării Generale a AAP-Mureş, din data de 5 aprilie 2006, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, modificată prin Legea nr. 246 din 25 iulie 2005.

 

DATE DE IDENTIFICARE:

Numele: ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR PLASTICI -MUREŞ

Sediul: SALA DE EXPOZIŢII ,,UNIREA”

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞ, STR. REPUBLICII NR. 9
TELEFON: 0265 – 216676
Cod Fiscal: 2610897

Cap.I  Principii fundamentale:
Art. 1 (1) Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş este persoană juridică care respectă prevederile Ordonanţei nr. 26/2000 modificată prin Legea nr. 246 din 25 iulie 2006.
(2) Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş îşi are sediul  în municipiul Târgu-Mureş, strada Republicii nr. 9, judeţul Mureş, sala Expo “Unirea”.
(3) Asociaţia funcţionează pe baza autofinanţării prin participarea liber consimţită a artiştilor plastici (pictori, sculptori, graficieni, ceramişti, sticlari, alte genuri plastice), având ca scop dezvoltarea aptitudinilor artistice, promovarea artei plastice pe plan local, naţional şi internaţional prin organizarea de expoziţii personale, de grup şi colective, tabere de creaţie, expuneri, dezbateri, schimburi de experienţă, colaborări cu oameni de cultură şi artă, cu instituţii de cultură din ţară şi străinătate, militând pentru promovarea adevăratelor valori artistice.
(4) Produce şi difuzează în rândul membrilor asociaţiei şi al iubitorilor de artă plastică pliante, cărţi, programe scrise, audio şi video proprii etc.
(5) Asociaţia organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul picturii şi sculpturii pentru membrii asociaţiei şi ai altor iubitori de artă plastică, pentru ridicarea nivelului artistic şi profesional.
Art. 2 (1) Membrii Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş sunt absolvenţi de studii superioare de artă, licee de artă, şcoli de artă, autodidacţi cu cursuri de iniţiere şi perfecţionare organizate la sediul asociaţiei şi în taberele de creaţie de către profesori-artişti plastici profesionişti.
(2) Pentru merite deosebite în activitatea artistică, expoziţii aniversare, absolvirea unor cursuri de iniţiere şi perfecţionare în arta plastică se vor acorda diplome care să ateste meritele şi contribuţia personală a membrilor AAP Mureş la aceste evenimente.
Art. 3. Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul artei plastice pentru membri şi alte persoane pe baza unui Regulament aprobat de adunarea generală.
Art. 4. Asociaţia poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin hotărâre a Adunării generale.

Cap. II Organizarea şi funcţionarea  asociaţiei:
Art. 5. (Art. 3) Pot fi membri AAP Mureş cetăţeni în vârstă de peste 14 ani pe baza liberului consimţământ exprimat prin cerere tip şi care recunosc Statutul AAP Mureş. Cererea este aprobată de Consiliul de conducere AAP Mureş şi semnată de preşedinte.
Art. 6 (Art.4) Organele asociaţiei sunt:

 1. Adunarea generală;
 2. Consiliul director;
 3. Comisia de cenzori;

Art. 7 (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
(2) Competenţa adunării generale cuprinde:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
 4. alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;
 5. înfiinţarea de sucursale;
 6. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 7. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
 8. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut;
 9. aprobă regulamentele şi atribuţiile membrilor Consiliului director;

(3) Adunarea generală se întruneşte o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi Comisiei de cenzori;
(4) Adunarea generală este convocată de Consiliul director, anual sau de câte ori este nevoie, la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor AAP Mureş.

 1. Adunarea este statutară când sunt prezenţi cel puţin jumătate plus un membru, din numărul total al membrilor AAP Mureş la data convocării.
 2. Calitatea de membru AAP Mureş cu drept de vot este menţinută prin plata cotizaţiei cu regularitate an de an.
 3. În cazul restanţei la cotizaţie de peste un an, membrul îşi pierde dreptul la vot şi este considerat ca membru onorific, fiind ţinut în evidenţă separată.
 4. Membrii onorifici pot fi primiţi în rândul membrilor activi prin plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe cel puţin 6 luni;

Art. 8. Hotărârile Adunării generale luate în literele legii şi a statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii, indiferent dacă au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.
Art. 9. Hotărârile se adoptă prin votul a jumătate plus un membru din totalul de membrii prezenţi la adunare întruniţi statutar;
Art. 10 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârii Adunării generale.
(2)  Consiliul director ales prin vot de Adunarea generală are un mandat de doi ani şi este format din 7-11 membri;
(3) Consiliul director în prima şedinţă alege un preşedinte, 2 – 3 vicepreşedinţi şi secretarul prin vot.
(4) Consiliul director se întruneşte în fiecare lună prin convocare de către preşedinte sau de un vicepreşedinte în cazuri deosebite;
(5) Şedinţele se consemnează în procese-verbale care menţionează nominal membrii prezenţi. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii, indiferent dacă sunt de acord cu hotărârile luate sau nu sunt.
(6) În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

 1. prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor de activitate;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal ale societăţii;
 4. întocmeşte şi aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului de execuţie şi a membrilor Consiliului director;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, regulamente aprobate de Adunarea generală;
 6. Consiliul director îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare.

Art. 11. Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv şi statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie la fel şi hotărârile Adunării generale, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa unde s-a luat o hotărâre cu care nu sunt de acord, indiferent dacă au participat şi au votat împotrivă şi este consemnat în procesul-verbal, sau nu au participat şi au luat la cunoştinţă de hotărâre.
Art. 12 (1).  Comisia de cenzori formată din 3-5 membri aleşi de Adunarea generală cu mandat de 2 ani exercită controlul financiar intern al asociaţiei.
(2) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii.
(3) Comisia de cenzori îşi elaborează un regulament intern de funcţionare care trebuie aprobat de Adunarea generală.
(4) Comisia de cenzori are următoarele competenţe:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
 3. poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

Cap. III Veniturile:

Art. 13 (1).  Veniturile asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie sau  de federaţia la care suntem afiliaţi;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate (testament);
 6. surse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 14.  Asociaţia poate înfiinţa societate comercială. Dividendele obţinute din activitatea comercială, dacă nu se reinvestesc, atunci se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş.
Art. 15. Asociaţia poate desfăşura orice altă activitate economică direct dacă aceasta are caracter accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş.

Cap. IV Relaţiile cu autorităţile publice:
Art. 16. (1) Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş va solicita Consiliului Judeţean Mureş, Consiliului municipal Târgu-Mureş şi autorităţilor administraţiei publice locale să sprijine asociaţia pentru realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată conform Hotărârii judecătoreşti nr. 69/10 septembrie 1991 a Judecătoriei Târgu-Mureş, fiind înscrisă în Registrul persoanelor juridice şi este înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş în Registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ nr. 2954 din 14.12.2005, având Codul de identificare fiscală nr. 2610897 din 29.12.1992 conform Certificatului de înregistrare fiscală (MFP) eliberat la data de 13.12.2005.

Cap. V    Sancţiuni şi penalităţi:

Art. 17. Consiliul director poate aplica membrilor asociaţiei pentru nerespectarea statutului şi regulamentelor următoarele sancţiuni:

 1. avertisment.
 2. Suspendare; Suspendarea privează membrul de drepturile băneşti cuvenite şi de dreptul de vot pentru perioada în care i s-a dat sancţiunea.

Art. 18.  Un membru poate fi exclus pentru:

 1. încălcări grave ale statutului şi regulamentelor aprobate;
 2. neplata cotizaţiei pe 3 ani sau a altor sume datorate asociaţiei;
 3. săvârşirea unor fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al asociaţiei;

Cap. VI     Dizolvarea:
Art. 19. Dizolvarea Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş poate fi hotărâtă prin votul Adunării generale întrunită şi convocată în acest scop, cu votul a 2/3 din membrii în evidenţă la acea dată.
Art. 20. Hotărârea de dizolvare va fi făcută publică prin presă în 5 zile şi poate fi atacată în 15 zile de la publicare prin organele de justiţie, de oricare membru care nu a votat pentru această hotărâre.
Art. 21. În caz de dizolvare patrimoniul va fi transferat altei asociaţii sau fundaţii, care îl va utiliza în scopuri culturale, potrivit legii.

Cap. VII    Dispoziţii finale:
Art. 22. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Cap. VIII   Intrarea în vigoare:
Art. 23. Acest statut intră în vigoare la data adoptării sale în Adunarea generală.

 

 

 

CALENDARUL EXPOZIŢIONAL PE ANUL 2007

 30.12.06 – 12.01.07

Expoziţia de pictură „TABĂRA DE PICTURĂ SOVATA. 2006”, ediţia a ХX -a

 13.01.07 –  26.01.07

Expoziţia de pictură - PROF. VASILE MUREŞAN,  CRISTINA PETRIA, MIHAI  FRUNZĂ, CĂLIN OVIDIU POP, MARCEL NASTE

 27.01.07 – 09.02.07

Expoziţia de pictură - LIVIU OVIDIU ŞTEF şi lansarea albumului de pictură ,,Biserici de lemn din judeţul Mureş”

 10.02.07 – 23.02.07

Expoziţia de pictură PETZ IOZSEF, sculptură PETER FRANCISC

 24.02.07 – 09.03.07

Expoziţia de pictură colectivă dedicată ZILELOR de 1 şi 8 MARTIE,  ed. a VІI - a

10.03.07  – 23.03.07

Expoziţia de pictură a noilor membri ai Asociaţiei

24.03.07  – 06.04.07

Expoziţia de pictură ,,ANOTIMPURI”, VASILE MUREŞAN

07.04.07  – 20.04.07

Expoziţia colectivă de icoane şi Gh. NICUŞAN - obiecte de sticlă

21.04.07  – 04.05.07

Expoziţia de pictură -MONICA DOHOTARU şi SABINA GORON-sticlărie

05.05.07  – 18.05.07

SALONUL JUDEŢEAN ANUAL DE PRIMĂVARĂ, ediţia a ХХХI-a

19.05.07  – 01.06.07

Expoziţia colectivă a absolvenţilor Şcolii de artă, ediţia a ХІI-a

02.06.07  – 15.06.07

Expoziţia de pictură - ICHIM ANNA

16.06.07  – 29.06 .07

Expoziţia de pictură cu lucrări ale artiştilor din judeţul Cluj.

30.07.07  – 13.07.07

Expoziţia de pictură - GABRIELA ALECU

14.07.07  – 27.07 .07

Expoziţia de pictură - BIANCA BOILĂ, RUXANDRA NASTE

28.07.07  – 10.08.07

Expoziţia de pictură cu lucrări ale artiştilor din judeţul Satu-Mare.

11.08.07  – 24.08.07

Expoziţia de pictură - LACZKO ARANKA, păpuşi-OTILIA HĂŞMĂŞAN

25.08.07  – 07.09.07

Expoziţia de pictură -FABIAN MARGIT

08.09.07 – 21.09.07

Expoziţia de pictură - prof. MARCEL CLAUDIU NASTE

22.09.07  – 05.10.07

Expoziţia de pictură -TEODOR MORARU

06.10.07  – 19.10.07

Expoziţie retrospectivă - KASSAI ZOLTAN

20.10.07  – 02.11.07

Expoziţia de pictură - CZIRJEK LAJOS, sculptură-BARABAS DENES

03.11.07  – 16.11.07

Expoziţia de pictură -ANGEL VULTUR

17.11.07  – 30.11.07

Expoziţia de pictură -VOICHIŢA MUREŞAN, SIMONA MUREŞAN, ORZA ALEXANDRU-sculptură

01.12.07 – 14.12.07

SALONUL ANUAL DE PICTURĂ DEDICAT ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI - ediţia a ХХХI-a

15.12.07 – 28.12.07

Expoziţia Judeţeană de icoane şi obiecte de cult

29.12.07 – 11.01.08

Expoziţia taberei de pictură SOVATA 2007- ediţia a XXI-a

EXPOZIŢII ORGANIZATE ÎN CETATE

IUNIE

Expoziţie colectivă cu prilejul „Zilelor târgumureşene“

AUGUST

Expoziţie colectivă cu prilejul „Festivalul berii“

OCTOMBRIE

Expoziţie colectivă cu prilejul „Festivalul vinului meşteşugurilortradiţionale“

TABERE DE CREAŢIE  ORGANIZATE ÎN JUDEŢUL NOSTRU

FEBRUARIE

Tabăra de pictură ,,Iarna la Sovata”, ediţia a II-a

MAI

Tabăra de pictură din Grecia-Leptokaria, ediţia I

IUNIE

Tabăra de pictură de la Deda, Ediţia a ІV- a, „Familia Buculeu“

IULIE

Tabăra de pictură de la Cund, Ediţia a VІI - a, „Familia Boilă “                          

IULIE

Tabăra de pictură de la Seleuşu Mic, Ediţia a ІІI - a, „Familia Paulo“

AUGUST

Tabăra de pictură de la Berghia, editia a V-a, ,,Parohia reformată”   

AUGUST 

 Tabăra de pictură de la Nadeş, ediţia I, ,,Familia Mihăiescu”

SEPTEMBRIE

Tabăra de pictură de la Mădăraş, Ediţia a VI- a, ,,Parohia Reformată“

SEPTEMBRIE

Tabăra de pictură de la Mădăraş, Ediţia a V I–a, ,,Parohia Reformată“

SEPTEMBRIE

Tabăra de pictură de la Lunca Bradului, Ediţia a ІІI - a, ,,Familia Graur“

OCTOMBRIE

Tabăra de pictură de la Sovata, Ediţia a ХХ I-a, ,,Centrul Judeţean al Creaţiei Mureş”

NOEMBRIE

Tabăra de icoane de la Sighişoara, ediţia a II-a, ,,Centrul Judeţean al Creaţiei Mureş”

 

Consiliile de conducere ale Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş 1977 – 2007

                  30. 01. 1977.   Preşedinte: Ştefan Someşan; vicepreşedinţi: Petru Moga şi Fall Sándor, secretar Octavia Nuţiu; membri: Tiberiu Şerban, Járay Ernö, Gheorghe Fărcaş, Ana-Maria Crişan, Gámentzy Zoltán, Elena Corduneanu; cenzori: Silviu Petru Olariu, Natalia Tripşa, Victor Onicel, Fagli Ştefan.
                   12.12.1977. Membri de onoare: Iulius Moldovan, Vaida P. Valeriu, Cornel Ceuca, Cornel Hărşan, Pavel Chiorean, Emilian Bancu, Melinte Şerban, Dimitrie Poptămas, Dorel Popa, Berdj Aşgian, Romulus Guga, Vulcan Herta,  Floarea Ispas, Ioan Florea.
                   04.03.1979. Preşedinte: Ştefan Someşan, vicepreşedinţi: Silviu Petru Olariu, Berecz Ferenc; secretar Octavian Nuţiu; membri: Járay Ernö, Ilarie Opriş, Tiberiu Şerban, Ana-Maria Crişan, Gyénes Tibor, Kelemen Zoltán, Mihăiescu Marin, Gámentzy Zoltán, Crişan Alexandrina, Fall Sándor, Costea Georgeta; cenzori: Petru Moga, Jakabffi Jozsef, Siko Daniel.
                   16.05.1982. Preşedinte: Ilarie Gh. Opriş, vicepreşedinţi: Tiberiu Şerban, Berecz Ferenc; secretar Costin Eduard; membri: Jakabffi Jozsef, De Villa Ernest, Nuţiu Octavia, Gyénes Tibor, Popeanu Vasile, Gheorghe Strete, Floriniţa Păduroiu, Hadnagy Gabriella, Mihăiescu Marin, Magyari Nicolae, Járay Ernö; cenzori: Fall Sándor, Crişan Belciug Alexandrina, Tökés Iosif.
                 26.02.1984. Preşedinte: Ilarie Gh. Opriş, vicepreşedinţi: Costin Eduard, Berecz Ferenc, Belciug Alexandrina: secretar Fall Sándor; membri: Jakabffi Jozsef, De Villa Ernest, Gyénes Tibor, Strete Gheorghe, Járay Ernö, Karda Ilona, Suciu Lucia, Kelemen Zoltán, Floriniţa Păduroiu, Epure H. Remus; cenzori: Tiberiu Şerban, Kilyén Arpád, Szalay Géza, Tökés Iosif, Palaghie Nicolae.
                 24.03.1985, 08.02.1987, 19.02.1989. Preşedinte: Vaida P. Valeriu, vicepreşedinţi: Ilarie Gh. Opriş, Hadnagy Gabriella; secretar: Belciug Alexandrina; membri: Silviu Petru Olariu, Radu Axente, Lucia Suciu, Vári Sándor, Epure H. Remus, Simon Endre (pictor profesionist U.A.P.); cenzori: Tiberiu Şerban, Tökés Iosif, Berecz Ferenc.
                31.01.1990. Preşedinte: Vaida P. Valeriu, vicepreşedinţi: Ilarie Gh. Opriş, Hadnagy Gabriella, Silviu Petru Olariu; secretar: Belciug Alexandrina; membri. Vári Sándor, Jakabffi Jozsef, Lucia Suciu, Nicolae Tunaru; cenzori: Tiberiu Şerban, Tökés Iosif, Berecz Ferenc.
                05.03.1993. Preşedinte: Vaida P. Valeriu, vicepreşedinţi: Ilarie Gh. Opriş, Czirjék Lajos; secretar: Erica Alecu; membri: Liviu Ştef, Hadnagy Gabriella, Augustin Filimon, Nicolae Tunaru, Pakucs Dezsö; cenzori: Tiberiu Şerban, Molnar Vicenţiu, Keserü Jozsef.
                 08.05.1995, 20.05.1997, 26.02.1999. Preşedinte: Nicolae Tunaru, vicepreşedinţi: Ilarie Gh. Opriş, Czirjék Lajos, Liviu Ştef; secretar: Erica Alecu; membri: Hadnagy Gabriella, Molnár Vicenţiu; cenzori: Tiberiu Şerban, Teodor Moraru.
                 27.03.2003. Preşedinte: Nicolae Tunaru, vicepreşedinţi: Ilarie Gh. Opriş, Czirjék Lajos, Liviu Ştef; secretar: Erica Alecu; membri: Hadnagy Gabriella, Molnár Vicenţiu; cenzori: Şerban Tiberiu, Teodor Moraru, Petz Jozsef.
                03.08.2004. Preşedinte: Ilarie Gh. Opriş vicepreşedinţi:, Czirjék Lajos, Liviu Ştef; secretar: Erica Alecu; membri: Hadnagy Gabriella, Molnár Vicenţiu; cenzori: Şerban Tiberiu, Teodor Moraru, Petz Jozsef.
                04.02.2005. Preşedinte: Ilarie Gh. Opriş vicepreşedinţi:, Czirjék Lajos, Liviu Ştef; secretar: Erica Alecu; membri: Hadnagy Gabriella, Călin Bogătean, Barabas Denes, Călin Ovidiu Pop, Kulcsar Erzsebet, cenzori: Daniela Achim,Teodor Moraru, Petz Jozsef.
              10.04.2007. Preşedinte: Ilarie Gh. Opriş vicepreşedinţi:, Czirjék Lajos, Liviu Ştef, Balazs Klara; secretar: Erica Alecu; membri: Hadnagy Gabriella, Călin Bogătean, Petz Jozsef, Radu Florea, Călin Ovidiu Pop, Kulcsar Erzsebet, cenzori: Mariş Anuţa, Ichim Anna, Sălăgean Ana.

 

 

ASOCIAŢIA  ARTIŞTILOR  PLASTICI  MUREŞ
SALA DE EXPOZIŢII ,,UNIREA”
MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞ, STR. REPUBLICII, NR. 9
TELEFON: 0265-216676; COD FISCAL: 2610897
CONT IBAN: RO 69 RNCB 3660 0001 0142 0001 BCR CENTRAL

 

CONSILIUL DE CONDUCERE A.A.P. MUREŞ

ILARIE GH. OPRIŞ

PREŞEDINTE

CZIRJEK LAJOS

VICEPREŞEDINTE

LIVIU OVIDIU ŞTEF

VICEPREŞEDINTE

BALAZS KLARA

VICEPREŞEDINTE

ERICA ALECU

SECRETAR

CĂLIN BOGĂTEAN

MEMBRU

CĂLIN OVIDIU POP

MEMBRU

HADNAGY GABRIELLA

MEMBRU

KULCSAR ERZSEBET

MEMBRU

RADU FLOREA

MEMBRU

PETZ JOZSEF

MEMBRU

COMISIA DE CENZORI

MARIŞ ANUŢA

PREŞEDINTE

ICHIM ANNA

VICEPREŞEDINTE

SĂLĂGEAN ANA

SECRETAR

CONSILIERI

VASILE MUREŞAN

ARTIST PROFESIONIST

CRISTINA PETRIA

ARTIST PROFESIONIST

MIHAI FRUNZĂ

ARTIST PROFESIONIST

NASTE MARCEL

ARTIST PROFESIONIST

COMISIA PENTRU PROMOVAREA DE PROGRAME CULTURALE FINANŢATE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI DE UNIUNEA EUROPEANĂ

VULTUR FLOAREA

PREŞEDINTE

ALECU GABRIELA

VICEPREŞEDINTE

CZIRJEK LAJOS

VICEPREŞEDINTE

SIMONFI EVA

SECRETAR

ACHIM DANIELA

MEMBRU

BOGĂTEAN CĂLIN

MEMBRU

POP CĂLIN

MEMBRU

 

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI ARTIŞTILOR PLASTICI MUREŞ A FOST ALEASĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI DIN DATA DE 10. 04. 2007.