Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > buget
                         Arhiva Buget:    2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
  
  Rectificare buget 28 decembrie 2006
  
  Rectificare buget 15 decembrie 2006
  
  Rectificare buget 30 noiembrie 2006
  
  Rectificare buget 27 septembrie 2006
  
  Rectificare buget 27 iulie 2006
  
  Rectificare buget 11 mai 2006
  
  Rectificare buget 28 februarie 2006
  
  Rectificare buget 16 februarie 2006
  
  Buget 2006
 
· Repartizarea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielilor pe actiuni si titluri
· Bugetul propriu si al institutiilor finantate integral sau partial din bugetul Consiliului Judetean, cu detalierea cheltuielilor pe articole si alineate
· Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului pe anul 2006
· Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si institutiile finantate de Consiliul Judetean
· Cheltuielile de investitii pe anul 2006 pentru Consiliul Judetean si institutiile subordonate
· Cheltuielile de reparatii pe anul 2006 pentru Consiliul Judetean si institutiile subordonate
· Finantarea institutiilor de cultura, arta si culte
· Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2006
· Programul de drumuri
· Repartizarea sumelor pe municipii, orase si comune
· Subventionarea energiei termice livrate populatiei - repartizarea pe localitati
  
  Informatiile au fost furnizate de: Vaida Gabriela