Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > buget
                          Arhiva Buget:    2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
  Rectificare buget decembrie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2004
·  Lista de investitii
·  Reactualizarea programului de drumuri (anexa 5, 6)
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat
·  Repartizarea pe localitati a sumelor provenite din taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor de construire
·  Rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei
·  Rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
  
  Rectificare buget noiembrie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Lista de investitii
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat
·  Reactualizarea programului de drumuri (anexa 5, 6)
  
  Rectificare buget octombrie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2004
·  Lista de investitii
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2004 pentru protectie sociala, privind asigurarea ajutorului social potrivit legii 416/2001
·  Repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat
  
  Rectificare buget august 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Lista de investitii
·  Rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibr. bugetelor locale
·  Reactualizarea programului de drumuri (anexa 5, 6)
·  Rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru lucrari de reabilitare si modernizare drumuri comunale
  
  Rectificare buget mai 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
·  Lista de investitii
·  Regularizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibr. bugetelor locale (anexa 4 si 5)
·  Regularizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
·  Reactualizarea programului de drumuri
  
  Rectificare buget aprilie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
· Reactualizarea lucrarilor de drumuri (anexa 3 si 4)
· Efectuarea unor lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor comunale
· Suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit alocate Consiliului local Nades
  
  Rectificare buget martie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
· Lista de investitii
· Regularizarea sumelor defalcate din TVA pentru consultanta agricola
· Lucrarile de drumuri
  
  Rectificare buget ianuarie 2004
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
· Efectuarea unor reparatii la Spitalul Clinic Judetean
  
  Buget 2004
 
· Repartizarea veniturilor pe capitole si subcapitole
· Repartizarea cheltuielilor pe actiuni si titluri
· Programul de investitii pe anul 2004
· Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si institutiile finantate de Consiliul Judetean
· Finantarea institutiilor de cultura, arta si culte, respectiv finantarea R.A. Aeroport Tg.Mures
· Finantarea institutiilor de invatamânt preuniversitar de stat
· Echilibrarea bugetelor municipiilor, oraselor si comunelor
· Subventionarea energiei termice livrate populatiei
· Finantarea creselor
· Finantarea centrului judetean de consultanta agricola
· Asigurarea protectiei sociale privind ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
  
  Informatiile au fost furnizate de: Vaida Gabriela, Kadar Katalin