Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > buget
                          Arhiva Buget:    2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
  Rectificare buget decembrie 2003
 
· Bugetul Consiliului Judetean Mures
· Lista de investitii
· Sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
· Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat
· Reactualizarea lucrarilor de drumuri
  
  Buget 2003
  
  Informatiile au fost furnizate de: Vaida Gabriela, Kadar Katalin