Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > stema
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
   
  DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE elementelor insumate ale stemei judetului MURES

Stema judetului Mures se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, in primul cartier, pe fond rosu, o piesa istorica alcatuita dintr-un motiv central, de forma ovala, si din buline alungite din aur; in cartierul doi, pe câmp de azur, se afla o constructie cu poarta inchisa, cu sapte ferestre si doua turnuri, cu acoperis conic retezat, totul din argint; in cartierul trei, tot pe fond de azur, se afla o balanta de aur, cu talgerele in echilibru.
In ultimul cartier, pe fond rosu, se afla trei brâuri ondulate de argint.

Semnificatia elementelor insumate:
- piesa metalica din primul cartier este cunoscuta sub denumirea "Fibula de la Suseni", izvor arheologic de inestimabila valoare, apartinând fazei de inceput a epocii fierului. Ea reflecta nivelul de cultura materiala si spirituala al locuitorilor de pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, in ansamblu;
- constructia evoca ctitoriile importante de pe aceste locuri, cât si sistemul de fortificatii specific epocii feudale;
- balanta, insemn heraldic care evoca justitia sociala, face aluzie la echilibrul si cumpatarea locuitorilor, amintind, totodata, rolul activitatilor comerciale in progresul social;
- brâurile argintii transpun in stema bogatia hidrologica a judetului si desemneaza râurile Mures, Târnava Mica si Niraj.