Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > dispoziţii
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

Proiecte de dispoziţii cu caracter normativ
  Titlu
Proiect de dispoziţie privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței nominale a Comisiei pentru Acord Unic constituită la nivelul Consiliului Județean Mureș

Dispoziţii
 NumărTitlu
Dispoziţia nr. 172
din 16 mai 2022
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
Dispoziţia nr. 61
din 25 februarie 2022
privind îndeplinirea atribuţiilor de executor fiscal de către doamna Axente lulia, consilier, clasa I, grad superior la Serviciul buget, Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 329
din 14 septembrie 2021
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
Dispoziţia nr. 305
din 19 august 2021
privind completarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr.17/15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de Identitate Vizuală al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziţia nr. 202
din 7 iunie 2021
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
Dispoziţia nr. 135
din 14 aprilie 2021
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
Dispoziţia nr. 89
din 15 martie 2021
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
Dispoziţia nr. 49
din 22 februarie 2021
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
Dispoziţia nr. 27
din 3 februarie 2021
privind delegarea unor atribuţii către vicepreşedinţii consiliului judeţean şi secretarul general al judeţului
Dispoziţia nr. 497
din 14 decembrie 2020
pentru completarea anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 17/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare
Dispoziţia nr. 447
din 3 noiembrie 2020
pentru modificarea anexei nr.1. la Dispoziţia nr.17/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 268
din 23 aprilie 2020
privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru persoane fizice sau juridice în relaţia cu Consiliul Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 587
din 19 decembrie 2019
pentru aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 564
din 2 decembrie 2019
privind aprobarea Codului de Etică şi a Planului de Integritate al Consiliului Judeţean Mureş pentru implementarea prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020
Dispoziţia nr. 538
din 18 noiembrie 2019
privind modificarea anexei nr.1. la Dispoziţia nr.17/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 331
din 29 mai 2019
privind stabilirea unor măsuri de organizare a activităţii executorului fiscal din cadrul Direcţiei Economice - Serviciul Buget - Compartiment Executare Silită
Dispoziţia nr. 573
din 17 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr.17 din 15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală a Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 543
din 6 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr.17 din 15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală a Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 523
din 22 noiembrie 2018
pentru aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 441
din 28 septembrie 2018
privind modificarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr. 17/15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 144
din 10 mai 2017
privind modificarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr. 17/15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 248
din 23 august 2016
privind modificarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 17/15 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziţia nr. 199
din 12 iulie 2016
privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a unor servicii publice judeţene, către vicepreşedinţii consiliului judeţean şi secretarul judeţului Mureş
Dispoziţia nr. 381
din 15 decembrie 2015
privind completarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr.17 din 15.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 238
din 4 august 2015
privind stabilirea modului de interpretare a prevederilor art. 8 alin.(5) din Regulamentul privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.17/15 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziţia nr. 177
din 23 iunie 2015
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 17/15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 306
din 26 noiembrie 2014
pentru delegarea unor atribuţii privind deplasările în interes de serviciu
Dispoziţia nr. 189
din 18 iulie 2014
privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr.17 din 15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 175
din 3 iulie 2014
privind completarea anexei nr.1 la Dispoziţia nr.17 din 15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş
Dispoziţia nr. 66
din 14 martie 2014
privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a unor servicii publice judeţene, către vicepreşedinţii consiliului judeţean şi secretarul judeţului Mureş
Dispoziţia nr. 17
din 15 ianuarie 2014

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a Manualului de identitate vizuală al Consiliului Judeţean Mureş

Dispoziţia nr. 254
din 13 noiembrie 2012

privind "Înfiinţarea dispeceratului cu serviciu permanent pentru iarna 2012 - 2013 la nivelul Consiliului Judeţean Mureş"

Dispoziţia nr. 207
din 4 septembrie 2012

pentru completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.260/01.09.2011 privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"

Dispoziţia nr. 170
din 13 iulie 2012

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş

Dispoziţia nr. 166
din 6 iulie 2012

privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a unor servicii publice judeţene, către vicepreşedinţii consiliului judeţean şi secretarul judeţului Mureş

Dispoziţia nr. 147
din 22 iunie 2012

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţa de constituire pentru data de 25 iunie 2012, ora 11.00

Dispoziţia nr. 137
din 7 iunie 2012

pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 260 / 01.09.2011 privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"

Dispoziţia nr. 92
din 13 aprilie 2012

privind stabilirea unor măsuri pentru valorificarea conductelor dezafectate ale reţelelor magistrale de apă din judeţul Mureş, precum şi a metalului rezultat din demolarea podului de pe DJ 106, proprietate privată a judeţului Mureş

Dispoziţia nr. 262
din 6 septembrie 2011

privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru terenurile situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"

Dispoziţia nr. 260
din 1 septembrie 2011
privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mures"
Dispoziţia nr. 215
din 8 iulie 2011
privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor pentru terenurile expropriate in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes judetean "Drum de acces la Depozitul zonal de deseuri, sat Sinpaul, comuna Sinpaul, judetul Mures"
Dispoziţia nr. 211
din 6 iulie 2011
privind exproprierea terenurilor care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii "Drum de acces la Depozitul zonal de deseuri, sat Sinpaul, comuna Sinpaul, judetul Mures"
Dispoziţia nr. 64
din 11 martie 2011
privind completarea Regulamentului privind organizarea evidentei si circuitul documentelor la nivelul Consiliului Judetean Mures, aprobat prin Dispozitia nr. 63 din 23.03.2009
Dispoziţia nr. 138
din 25 iunie 2009
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 25 iunie 2009, orele 13.00
Dispoziţia nr. 114
din 22 mai 2009
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 28 mai 2009, orele 13.00
Dispoziţia nr. 106
din 15 mai 2009
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica extraordinara pentru data de 20 mai 2009, orele 14.00
Dispoziţia nr. 89
din 23 aprilie 2009
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 29 aprilie 2009, orele 13.00
Dispoziţia nr. 63
din 23 martie 2009
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea evidentei, circuitul documentelor si folosirea sigiliilor si stampilelor la nivelul Consiliului Judetean Mures
Dispoziţia nr. 59
din 17 martie 2009
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 24 martie 2009, orele 13.00
Dispoziţia nr. 17
din 22 ianuarie 2009
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 29 ianuarie 2009, orele 13.00
Dispoziţia nr. 383
din 16 decembrie 2008
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 23 decembrie 2008, orele 13.00
Dispoziţia nr. 352
din 20 noiembrie 2008
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 27 noiembrie 2008, orele 13.00
Dispoziţia nr. 301
din 23 octombrie 2008
privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara pentru data de 30 octombrie 2008, orele 13.00
Dispoziţia nr. 134
din 1 iunie 2007
privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de ordine interioara al aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures, aprobat prin Dispozitia Presedintelui nr. 191/2004
Dispoziţia nr. 130
din 30 mai 2007
privind constituirea comisiei de analiza pentru eficientizarea activitatii de administrare a Palatului Culturii din Targu Mures
Dispoziţia nr. 128
din 29 mai 2007
privind desemnarea nominala a lucratorilor care se ocupa cu activitatile de prevenire si protectie in domeniul sanatatii si securitatii in munca din cadrul Consiliului Judetean Mures
Dispoziţia nr. 83
din 10 aprilie 2007
privind desemnarea unui functionar public pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita
Dispoziţia nr. 53
din 22 februarie 2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a structurilor sportive de drept privat si asociatiilor pe ramura de sport judetene, precum si a persoanelor fizice din judetul Mures, care organizeaza si initiaza actiuni sportive de utilitate publica
Dispoziţia nr. 51
din 22 februarie 2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor depuse de unitatile de cult apartinand cultelor religioase din judetul Mures, care pot primi sprijin financiar de la bugetul judetean
Dispoziţia nr. 149
din 4 mai 2006
privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de ordine interioara al aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures, aprobat prin Dispozitia Presedintelui nr. 191/2004
Dispoziţia nr. 37
din 2 februarie 2006
privind constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca din cadrul Consiliului Judetean Mures
Dispoziţia nr. 24
din 30 ianuarie 2006
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane, cu personalitate juridica, a altor organizatii neguvernamentale, fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice fara scop patrimonial, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale in judetul Mures
Dispoziţia nr. 22
din 30 ianuarie 2006
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si persoanelor fizice care propun proiecte si programe in domeniul asistentei sociale
Dispoziţia nr. 2
din 10 ianuarie 2006
privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Mures in comisia de analiza si eficientizare a serviciului de distributie apa potabila in mediul rural
Dispoziţia nr. 112
din 3 februarie 2005
privind repartizarea domeniilor de activitate intre presedintele, vicepresedintii si secretarul general al judetului
Dispoziţia nr. 1
din 5 ianuarie 2005
privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii