Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
29 august 2019, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 442 din 22 august 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna august 2019
Solicitare retragere de pe circuitul de avizare şi aprobare a Proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în Târgu Mureş, str. Koteles Samuel, nr.33, înregistrat sub nr. 20.648/14.08.2019
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre în regim de urgenţă pentru şedinţa ordinară din luna august 2019
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre în regim de urgenţă pentru şedinţa ordinară din luna august 2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonei 2 Târgu Mureș anexa 1
anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 3MB)
2. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
3. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea programului pentru școli al României, în anul școlar 2019-2020  
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7e
anexa 8c
anexa 9b
anexa 10b
AMENDAMENT +
proiect de hotărâre

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 7e
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea "Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2019-2020", bugetului local al orașului Miercurea Nirajului  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș anexa 1
anexa 2
AMENDAMENT
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2019 anexa 1
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în comuna Gornești, aflat în domeniul privat al județului Mureș anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr. 10 anexa
(arhivă .zip)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș și a modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru persoane fizice/juridice anexa 1
anexa 2
anexa 3
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ  
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
anexa III
11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii