Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 martie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
2. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea amplasării de rastele pentru biciclete în faţa unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Mureş anexa
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Mureş, în vederea casării acestora anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012 anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013

Raport

Anexa A la Raport

Anexa B la Raport

Grafice
anexa1
anexa2
anexa3
anexa4
anexa5
anexa6
anexa7
anexa8
anexa9
anexa10
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului RA "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, pe anul 2013 anexe
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SC "Parc Industrial Mureş" SA anexa
8. Proiecte de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe
 
 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2012 la nivelul serviciilor sociale destinate protecției drepturilor copilului și celor destinate persoanelor adulte cu dizabilități din subordinea/structura Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Mureș anexa
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.182 din 23.12.2008 pentru aprobarea depunerii și cofinanțării proiectului "Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Primula Brâncovenești"  
11. Proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Consiliul Județean Mureș și Aeroclubul României, în vederea organizării demonstrației aeronautice "Sky is not the limit" anexa
12. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Harmonia Cordis Tîrgu Mureș în vederea organizării Festivalului internațional de chitară clasică Harmonica Cordis anexa
13. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Colegiul Silvic Gurghiu în vederea organizării concursului de competențe în silvicultură și aniversarea celor 120 de ani de la înființarea școlii silvice Gurghiu anexa
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și SC Transilvania Group Business SRL în vederea editării versiunii în limba maghiară a revistei Eroii rezistenței anticomuniste anexa
15. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Pro Vita Cristiana în vederea organizării concursului de creativitate religioasă romano-catolică anexa
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat unor instituții de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Instalație de climatizare sediu administrativ" anexa
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cererea