Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
7 aprilie 2005, ora 12,00

1. Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea la inflație a taxelor și tarifelor utilizate de către Administrația Palatului Culturii, în anul 2005

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a unităților administrativ-teritoriale pe anul 2005

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2004

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pe linie de protecție civilă pe anul 2005

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării cu Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș în vederea finanțării în comun a investiției "Modernizare și extindere Dispecerat integrat de urgență" și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș în vederea promovării turismului în județul Mureș și crearea unui sistem de informare a cetățenilor pe această linie

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de cooperare cu Asociația Culturală "Fotoclub" pentru organizarea celei de-a III-a Bienale Internaționale de Artă Fotografică - Tîrgu Mureș 2005

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statul de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale vechi pentru protecția persoanelor cu handicap din județul Mureș

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației de conducere pentru personalul care asigură conducerea unor centre de îngrijire pentru adulți din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

12. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a directorului Bibliotecii Județene

13. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a directorului S.C. "Drumuri și Poduri Mureș" S.A. și numirea cu delegație a d-lui Sigmirean Mircea pentru a îndeplini această funcție până la elaborarea Programului de privatizare a societății

14. Raport cu privire la activitatea directorului R.A. "Aeroportul" Tîrgu Mureș. Proiect de hotărâre privind eliberarea acestuia din funcție

15. Raport privind modul de gestiune a bunurilor din domeniul public al județului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

17. Planul strategic de activități în slujba comunităților locale pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pe 2005

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritorial administrativ al comunelor Corunca și Păsăreni

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drum comunal a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunelor Șincai și Mădăraș

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării în cadrul S.C. SURM S. A. a unui punct de lucru pentru activitatea de verificare și reparare contoare de apă

21. Proiect de hotărâre privind reluarea activității S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la formarea Societății Comerciale "Compania Aquaserv" S.A.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de cooperare cu Teatrul Național Târgu Mureș pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru - Imagine, Tîrgu Mureș, mai 2005

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la 30.06.2008 a valabilității Programului de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean și interjudețean limitrof pentru anii 2005-2007

25. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați nr.5