.
 

MĂSURI PRIVIND ACTIVITATEA CU PUBLICUL ÎNCEPÂND CU 25.10.2021

ANUNȚ cu privire la disponibilizarea unui mijloc fix - autoturism (postat în 2.08.2021)

INFORMARE - VALABILITATEA ACTELOR DE IDENTITATE (postată în 16.02.2021)

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN CONTEXT ELECTORAL (postat în 26.11.2020)

MĂSURI PRIVIND ACTIVITATEA CU PUBLICUL ÎN CONTEXTUL ELECTORAL DIN 27.09.2020

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI CONTROL PENTRU ALTE PERSOANE DECÂT PERSONALUL ANGAJAT AL DGEP MURES în perioada stării de alertă (25.05.2020)

ACTIVITATEA CU PUBLICUL în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu coronavirus (12.03.2020)

 

 

PREZENTARE GENERALĂ A DIRECŢIEI GENERALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Mureş se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Mureş. Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Mureş are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean.

Direcţia are sediul în Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2 şi este condusă de către un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş coordonează şi controlează metodologic:

- activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Mureş (S.P.C.L.E.P.)

- activitatea ofiţerilor de stare civilă de la nivelul celor 102 unităţi administrativ teritoriale din judeţ.

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Mureş se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

a) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 

b) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; 

c) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 

d) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale; 

e) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă; 

f) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; 

g) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de D.E.P.A.B.D.

h) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; 

i) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; 

j) ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.