Organizare
Atribuții
Legislație
Evidența persoanelor
Stare civilă
Util
Informații publice
Contact

 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are o structură organizatorică formată din servicii, birou și compartiment, fiind concretizate atribuții specifice, relații funcționale și de conducere, coordonare și control, în condițiile legii.

Scopul D.J.E.P. Mureș este de a exercita competențele ce îi sunt date prin actele normative în vigoare în vederea punerii în aplicare a prevederilor acestora pentru punerea în legalitate a persoanelor din punct de vedere al stării civile și al evidenței persoanelor.

Activitatea instituției se desfășoară atât în interesul statului, cât și al persoanelor, exclusiv pe baza și în executarea cadrului legal aplicabil.

Activitatea direcției este coordonată de secretarul Consiliului Județean Mureș.

 


Date de contact:
 
Telefon / fax: 0265-311109
 
Adresă:  Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 2, cod poștal 540026
 
Adresă de e-mail: djepmures@cjmures.ro

         

      Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are atribuții de îndrumare, coordonare și control în materie de stare civilă și evidența persoanelor, nu eliberează pașapoarte și nici nu înmatriculează autoturisme.

        Pentru informații din aceste domenii vă puteți adresa la următoarele numere de telefon:

- pașapoarte: 0265-265494, 0265-260475

- înmatriculări: 0265-250775

 

Sus