Organizare
Atribuții
Legislație
Evidența persoanelor
Stare civilă
Util
Informații publice
Contact

ANUNȚ

 

În vederea soluționării în mod operativ a solicitărilor persoanelor cu drept de vot privind eliberarea documentelor de identitate, programul de lucru al celor 16 Servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, în zilele de 10 și 11 decembrie 2016 este următorul:

- 8,00-16,00 în data de 10.12.2016

- 7,00-21,00 în data de 11.12.2016.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș invită cetățenii cu domiciliul/reședința pe raza județului Mureș să intre în legalitate cu actele de identitate, în vederea evitării unor situații neplăcute în care pot deveni contravenienți pe linie de evidență a persoanelor, precum și a situației în care nu vor putea exercita drepturile fundamentale.

Persoanele care dețin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat sau ale căror documente sunt pierdute, distruse, deteriorate, alte cazuri, au obligația să solicite eliberarea unui nou document de identitate Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu.

 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are o structură organizatorică formată din servicii, birou și compartiment, fiind concretizate atribuții specifice, relații funcționale și de conducere, coordonare și control, în condițiile legii.

Scopul D.J.E.P. Mureș este de a exercita competențele ce îi sunt date prin actele normative în vigoare în vederea punerii în aplicare a prevederilor acestora pentru punerea în legalitate a persoanelor din punct de vedere al stării civile și al evidenței persoanelor.

Activitatea instituției se desfășoară atât în interesul statului, cât și al persoanelor, exclusiv pe baza și în executarea cadrului legal aplicabil.

Activitatea direcției este coordonată de secretarul Consiliului Județean Mureș.

 

Date de contact:
 
Telefon / fax: 0265-311109
 
Adresă:  Tg.Mureș, Str. Primăriei nr. 2, cod poștal 540026
 
Adresă de e-mail: djepmures@cjmures.ro

Sus

         

      Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are atribuții de îndrumare, coordonare și control în materie de stare civilă și evidența persoanelor, nu eliberează pașapoarte și nici nu înmatriculează autoturisme.

        Pentru informații din aceste domenii vă puteți adresa la următoarele numere de telefon:

- pașapoarte: 0265-265494, 0265-260475

- înmatriculări: 0265-250775

Sus