.

RO

HU

 

PREZENTARE GENERALĂ A DIRECŢIEI GENERALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Mureş se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Mureş. Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Mureş are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean.

Direcţia are sediul în Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2 şi este condusă de către un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş coordonează şi controlează metodologic:

- activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Mureş (S.P.C.L.E.P.)

- activitatea ofiţerilor de stare civilă de la nivelul celor 102 unităţi administrativ teritoriale din judeţ.

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Mureş se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

a) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 

b) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; 

c) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 

d) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale; 

e) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă; 

f) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; 

g) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de D.E.P.A.B.D.

h) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; 

i) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; 

j) ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.