.


PREZENTARE GENERALĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL PENTRU ALTE PERSOANE DECÂT PERSONALUL ANGAJAT AL DGEP MURES în perioada stării de alertă (25.05.2020)

ACTIVITATEA CU PUBLICUL în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecției cu coronavirus (12.03.2020)

 

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Județului Mureș se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Județului Mureș are personalitate juridică și este instituție publică de interes județean.

Direcția are sediul în Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 2 și este condusă de către un director numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș coordonează și controlează metodologic:

- activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din județul Mureș (S.P.C.L.E.P.)

- activitatea ofițerilor de stare civilă de la nivelul celor 102 unități administrativ teritoriale din județ.

Scopul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor în sistem de ghișeu unic.

Activitatea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Județului Mureș se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 

Direcția are următoarele atribuții principale:

a) actualizează Registrul național de evidență a persoanelor; 

b) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației; 

c) utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor; 

d) coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale; 

e) coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă; 

f) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de alegător; 

g) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă, distribuite de D.E.P.A.B.D.

h) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană; 

i) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii; 

j) ține evidența și păstrează registrele de stare civilă exemplarul 2 și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.