Organizare
Atribuții
Legislație
Evidența persoanelor
Stare civilă
Util
Informații publice
Contact

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR JUDEȚULUI

 

În contextul organizării și desfășurării în condiții optime a proceselor electorale din 2.11.2014, precum și în vederea asigurării exercitării dreptului la vot, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș invită cetățenii cu domiciliul pe raza județului Mureș care nu dețin acte de identitate în termen de valabilitate să se prezinte la sediile serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, în scopul punerii în legalitate cu act de identitate valabil.

Totodată, aducem la cunoștință cetățenilor interesați faptul că serviciul public județean și cele 14 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor de pe raza județului vor avea programul de lucru cu publicul extins în zilele de 1 și 2 noiembrie 2014, după cum urmează:

-      1 noiembrie 2014 : 8,00 – 16,00;

-      2 noiembrie 2014 : 8,00 – 21,00.

De asemenea, în perioada 27-31 octombrie 2014, serviciile locale își vor adapta programul de lucru cu publicul, astfel încât să se rezolve în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate persoanelor cu drept de vot.

La sediile serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice se pot solicita informațiile necesare în vederea obținerii documentelor de identitate.

 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are o structură organizatorică formată din servicii, birou și compartiment, fiind concretizate atribuții specifice, relații funcționale și de conducere, coordonare și control, în condițiile legii.

Scopul D.J.E.P. Mureș este de a exercita competențele ce îi sunt date prin actele normative în vigoare în vederea punerii în aplicare a prevederilor acestora pentru punerea în legalitate a persoanelor din punct de vedere al stării civile și al evidenței persoanelor.

Activitatea instituției se desfășoară atât în interesul statului, cât și al persoanelor, exclusiv pe baza și în executarea cadrului legal aplicabil.

Activitatea direcției este coordonată de secretarul Consiliului Județean Mureș.

 

Date de contact:
 
Telefon / fax: 0265-311109
 
Adresă:  Tg.Mureș, Str. Primăriei nr. 2, cod poștal 540026
 
Adresă de e-mail: djepmures@cjmures.ro

Sus

 

         

     Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are atribuții de îndrumare, coordonare și control în materie de stare civilă și evidența persoanelor, nu eliberează acte de identitate, pașapoarte și nici nu înmatriculează autoturisme.

         Informații de acest gen puteți să primiți la următoarele numere de telefon:

- acte de identitate: 0265-250391, 0265-250010

- pașapoarte: 0265-265494, 0265-260475

- înmatriculări: 0265-250775

 

Sus