Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  ANUNȚ companii aeriene
     
  CERERE solicitare ajutor de stat
     
  FORMULAR 1
     
  FORMULAR 2
     
  FORMULAR 3
     
  FORMULAR 4
     
  FORMULAR 5
     
  FORMULAR 6
     
  FORMULAR 7
     
  CONTRACT de acordare ajutor financiar
     
  ANEXĂ la contract
     
    The english version of these files can be found here