Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean

 

Anunț de participare

Fișa de date

Caiet de sarcini

Formulare

Condiții contractuale

Documente puse la dispoziția operatorilor economici (arhivă .zip)

Clarificare 1

Clarificare 2

Clarificare 3

Clarificare 4

Clarificare 5

Informațiile au fost furnizate de: Kádár Katalin , în data de 25.06.2013
Informațiile au fost actualizate de: Kádár Katalin , în data de 27.06.2013, 03.07.2013, 15.07.2013