DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A ACORDURILOR-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICIILE DE COMUNICARE PUBLICĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ ÎN MASS-MEDIA, LOT 1 - SPAŢII PENTRU PUBLICARE MATERIALE DE COMUNICARE PUBLICĂ ÎNTR-UN COTIDIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ – LOCAL ȘI LOT 6 - SPAŢII PENTRU DIFUZARE MATERIALE DE COMUNICARE PUBLICĂ PE UN POST DE TELEVIZIUNE ÎN LIMBA MAGHIARĂ – LOCAL, SCN1063391/20.02.2020

 

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Cioban Simona, în data de 20.02.2020