Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană

 

Anunț de participare

Fișa de date

Caiet de sarcini

Formulare

Condiții contractuale

Documente puse la dispoziția operatorilor economici (arhivă .zip)

Clarificare 1

Clarificare 2

Clarificare 3

Clarificare 4     Anexe la clarificare (arhivă .zip)

Clarificare 5     Anexe la clarificare

Clarificare 6

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Kádár Katalin , în data de 03.07.2013

Informațiile au fost actualizate de: Kádár Katalin , în data de 15.07.2013, 12.08.2013