ROMÂNIA

                                                            Anexa 2/1

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE ȘI ALINIATE

PE ANUL 2004

- buget rectificat -

CAPITOLUL  59.02

SUBCAPITOLUL 20

CROS INTERNATIONAL - ACTIVITATE SPORTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

0

25.000

25.000

CHELTUIELI CURENTE

01

0

25.000

25.000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

25.000

25.000

Alte cheltuieli

30

0

25.000

25.000

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0

25.000

25.000

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  67.02                                                                                  anexa 2/2

SUBCAPITOLUL 13

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

5.104.000

500.000

5.604.000

CHELTUIELI CURENTE

01

5.004.000

500.000

5.504.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

4.679.406

0

4.679.406

Cheltuieli cu salariile

10

3.513.514

0

3.513.514

Salarii de bază

10.01

2.061.514

 

2.061.514

Salarii de merit

10.02

77.000

 

77.000

Indemnizații de conducere

10.03

117.000

 

117.000

Spor de vechime

10.04

654.000

 

654.000

Ore suplimentare

10.07

16.000

 

16.000

Fond de premii

10.08

555.000

 

555.000

Alte drepturi salariale

10.14

33.000

 

33.000

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

790.540

 

790.540

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

105.405

 

105.405

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

13

245.947

 

245.947

Deplasări, detașări, transferări

14

24.000

0

24.000

Deplasări, detașări, transferări în țară

14.01

24.000

 

24.000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

324.594

500.000

824.594

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

234.594

0

234.594

Încălzit

24.01

10.000

 

10.000

Iluminat și forță motrică

24.02

20.000

 

20.000

Apă, canal, salubritate

24.03

10.000

 

10.000

Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax

24.04

80.000

 

80.000

Furnituri de birou

24.05

60.000

 

60.000

Materiale pentru curățenie

24.06

2.000

 

2.000

Alte materiale și prestări de servicii

24.07

52.594

 

52.594

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

25

40.000

 

40.000

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

26.03

20.000

 

20.000

Alte cheltuieli

30

30.000

500.000

530.000

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.07

30.000

500.000

530.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

69

100.000

0

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

0

100.000

Investiții ale instituțiilor publice

72

100.000

 

100.000

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  72.02                                                                                       anexa 2/3

SUBCAPITOLUL 02

CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN MUREȘ

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

2.835.000

0

2.835.000

CHELTUIELI CURENTE

01

2.535.000

0

2.535.000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

2.535.000

0

2.535.000

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

1.010.000

-55.000

955.000

Încălzit

24.01

230.000

15.000

245.000

Iluminat și forță motrică

24.02

80.000

 

80.000

Apă, canal, salubritate

24.03

40.000

 

40.000

Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax

24.04

300.000

-70.000

230.000

Furnituri de birou

24.05

35.000

 

35.000

Materiale pentru curățenie

24.06

25.000

 

25.000

Alte materiale și prestări de servicii

24.07

300.000

 

300.000

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

25

200.000

 

200.000

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

400.000

0

400.000

Lenjerie și accestorii de pat

26.01

 

 

 

Echipament

26.02

 

 

 

Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

26.03

400.000

 

400.000

Reparații curente

27

300.000

55.000

355.000

Reparații capitale

28

 

 

 

Cărți și publicații

29

25.000

 

25.000

Alte cheltuieli

30

600.000

0

600.000

Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților

30.01

 

 

 

Protocol

30.02

 

 

 

Protecția muncii

30.03

 

 

 

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.07

600.000

 

600.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

69

300.000

0

300.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

300.000

0

300.000

Investiții ale instituțiilor publice

72

300.000

 

300.000

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  72.02

 

 

 

Anexa 2/4

SUBCAPITOLUL 50

 

 

 

 

LIGA STUDENȚILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

0

25.000

25.000

CHELTUIELI CURENTE

01

0

25.000

25.000

TRANSFERURI

38

0

25.000

25.000

Transferuri neconsolidabile

40

0

25.000

25.000

Alte transferuri

40.80

 

25.000

25.000

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  72.02

 

 

 

Anexa 2/5

SUBCAPITOLUL 50

 

 

 

 

FACULTATEA DENTARĂ

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

0

10.000

10.000

CHELTUIELI CURENTE

01

0

10.000

10.000

TRANSFERURI

38

0

10.000

10.000

Transferuri neconsolidabile

40

0

10.000

10.000

Alte transferuri

40.80

 

10.000

10.000

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  95.02

 

 

 

Anexa 2/6

SUBCAPITOLUL 05

 

 

 

 

FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

FOND DE REZERVA BUGETARA

 

6.767.875

12.560.000

19.327.875

Fond de rezerva bugetara

95.02

6.767.875

12.560.000

19.327.875

 

 

 

 

CAPITOLUL  68.02

 

 

 

Anexa 2/7

SUBCAPITOLUL 05

 

 

 

 

DRUMURI SI PODURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

79.099.156

17.900.000

96.999.156

CHELTUIELI CURENTE

01

79.099.156

17.900.000

96.999.156

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

79.099.156

17.900.000

96.999.156

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

25

79.099.156

17.900.000

96.999.156

 

 

 

 

CAPITOLUL  60.02

 

 

 

Anexa 2/8

SUBCAPITOLUL 41

 

 

 

 

CP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

4.488.743

3.360.000

7.848.743

CHELTUIELI CURENTE

01

4.488.743

3.360.000

7.848.743

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

3.300.000

2.468.443

5.768.443

Cheltuieli cu salariile

10

2.487.000

1.858.693

4.345.693

Salarii de bază

10.01

1.455.000

1.091.250

2.546.250

Salarii de merit

10.02

48.000

36.000

84.000

Indemnizații de conducere

10.03

20.000

15.000

35.000

Spor de vechime

10.04

304.000

228.000

532.000

Sporuri pentru condiții de muncă

10.05

152.000

114.000

266.000

Ore suplimentare

10.07

35.000

19.693

54.693

Fond de premii

10.08

435.000

326.250

761.250

Alte drepturi salariale muncă

10.14

38.000

28.500

66.500

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

547.000

410.250

957.250

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

90.000

67.500

157.500

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

13

175.000

131.250

306.250

Deplasări, detașări, transferări

14

1.000

750

1.750

Deplasări, detașări, transferări în țară

14.01

1.000

750

1.750

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

1.188.743

891.557

2.080.300

Drepturi cu caracter social

21

6.000

4.500

10.500

Alte drepturi stabilite prin dispozițiile legale

21.05

6.000

4.500

10.500

Hrană

22

417.595

313.196

730.791

Hrană pentru oameni

22.01

417.595

313.196

730.791

Medicamente și materiale sanitare

23

60.000

45.000

105.000

Medicamente 

23.01

45.000

33.750

78.750

Materiale sanitare

23.02

15.000

11.250

26.250

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

640.000

480.000

1.120.000

Încălzit

24.01

300.000

225.000

525.000

Iluminat și forță motrică

24.02

100.000

75.000

175.000

Apă, canal, salubritate

24.03

80.000

60.000

140.000

Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax

24.04

25.000

18.750

43.750

Furnituri de birou

24.05

15.000

11.250

26.250

Materiale pentru curățenie

24.06

50.000

37.500

87.500

Alte materiale și prestări de servicii

24.07

70.000

52.500

122.500

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

25

23.000

17.250

40.250

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

38.148

28.611

66.759

Echipament

26.02

38.148

28.611

66.759

Alte cheltuieli

30

4.000

3.000

7.000

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.07

4.000

3.000

7.000

 

 

 

 

CAPITOLUL  60.02

 

 

 

Anexa 2/9

SUBCAPITOLUL 41

 

 

 

 

CP 3

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influență

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

20.500.923

-3.360.000

17.140.923

CHELTUIELI CURENTE

01

20.500.923

-3.360.000

17.140.923

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

10.179.600

-1.475.000

8.704.600

Cheltuieli cu salariile

10

7.542.802

-994.750

6.548.052

Salarii de bază

10.01

4.702.076

-994.750

3.707.326

Salarii de merit

10.02

118.452

 

118.452

Indemnizații de conducere

10.03

44.645

 

44.645

Spor de vechime

10.04

871.340

 

871.340

Sporuri pentru condiții de muncă

10.05

662.004

 

662.004

Alte sporuri

10.06

239.497

 

239.497

Ore suplimentare

10.07

426.300

 

426.300

Fond de premii

10.08

464.478

 

464.478

Alte drepturi salariale muncă

10.14

14.010

 

14.010

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

1.764.630

-332.000

1.432.630

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

235.284

-44.250

191.034

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

13

556.884

-104.000

452.884

Deplasări, detașări, transferări

14

80.000

0

80.000

Deplasări, detașări, transferări în țară

14.01

80.000

 

80.000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

10.321.323

-1.885.000

8.436.323

Drepturi cu caracter social

21

969.145

0

969.145

Rechizite școlare

21.01

288.205

 

288.205

Transport elevi, studenți, șomeri, asistați, bolnavi, invalizi și însoțitorii
lor

21.02

100.940

 

100.940

Alte drepturi stabilite prin dispozițiile legale

21.05

580.000

 

580.000

Hrană

22

4.259.452

-1.885.000

2.374.452

Hrană pentru oameni

22.01

4.073.452

-1.885.000

2.188.452

Hrană pentru animale

22.02

186.000

 

186.000

Medicamente și materiale sanitare

23

460.000

0

460.000

Medicamente 

23.01

350.070

 

350.070

Materiale sanitare

23.02

109.930

 

109.930

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

3.309.705

0

3.309.705

Încălzit

24.01

580.000

 

580.000

Iluminat și forță motrică

24.02

476.000

 

476.000

Apă, canal, salubritate

24.03

450.000

 

450.000

Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax

24.04

234.560

 

234.560

Furnituri de birou

24.05

253.905

 

253.905

Materiale pentru curățenie

24.06

768.040

 

768.040

Alte materiale și prestări de servicii

24.07

547.200

 

547.200

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

25

160.000

 

160.000

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

684.021

0

684.021

Lenjerie și accesorii de pat

26.01

105.056

 

105.056

Echipament

26.02

358.965

 

358.965

Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

26.03

220.000

 

220.000

Reparații curente

27

150.000

 

150.000

Cărți și publicații

29

20.000

 

20.000

Alte cheltuieli

30

309.000

0

309.000

Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților

30.01

60.000

 

60.000

Protecția muncii

30.03

30.000

 

30.000

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.07

219.000

 

219.000

 

 

 

 

CAPITOLUL  72.02

 

 

 

Anexa 2/10

SUBCAPITOLUL 50

 

 

 

 

ALEGERI LOCALE

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

An 2004

Influenta

Buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

 

0

1.705.000

1.705.000

CHELTUIELI CURENTE

01

0

1.705.000

1.705.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

0

650.000

650.000

Cheltuieli cu salariile

10

0

607.000

607.000

Salarii de bază

10.01

0

607.000

607.000

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

13

0

43.000

43.000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

1.055.000

1.055.000

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

0

200.000

200.000

Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax

24.04

0

200.000

200.000

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

0

30.000

30.000

Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

26.03

0

30.000

30.000

Alte cheltuieli

30

0

825.000

825.000

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0

825.000

825.000