ROMÂNIA                                                                      ANEXA  NR. 4

      JUDEȚUL MUREȘ                                                           La Hotărârea nr. 40

  CONSILIUL JUDEȚEAN

 

PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri județene de la bugetul de stat pe anul 2004

conform H.G. 514/2004

            -mil. lei-          

Nr.

crt.

Capitol de cheltuieli

Denumire obiectiv sau lucrare

U.M

Fizic

 

Valoric

 

0

1

2

3

4

I.

CHELTUIELI CURENTE, total din care:

Km

14,0

17.900

A.

Reparații curente, întreținere și administrare, total, din care:

-

-

17.900

A

Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice

-

-

800

A2.

Întocmirea documentațiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreținere și reparații la dr publice

-

-

700

A.4.

Studii, cercetări, experimentări

A.4.3. Expertizări, cercetări și testări de poduri

 

 

100

B

Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice

km

5,3

1.500

1

101

Întreținere curentă pe timp de vară;

din care:

101.1.1. (Plombări)

DJ 152B Șăulia-Pogăceaua-Pr. Crucii

 

 

 

km

 

 

 

2,0

 

 

 

500

 

101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite

DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni

 

km

 

3,3

 

1.000

C

Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice

Km

7,1

10.600

2

105

Covoare bituminoase

Km

7,1

10.600

  1.  

DJ 107G lim. jud. Alba-Cecălaca-Ațintiș

km

0,7

1.000

  1.  

DJ 135A Vifforoasa-Neaua-M.Niraj-Hodoșa

km

0,5

800

  1.  

DJ 142 T-veni- Gănești-Coroisînmărtin-Bălăușeri

km

0,5

700

  1.  

DJ 142A Gănești-Băgaciu-lim. jud. Sibiu

km

1,0

1.500

  1.  

DJ 151D Ungheni-Crăciunești-Acățari-Tîmpa

km

0,5

750

  1.  

DJ 153A Ernei-Eremitu

km

0,5

750

  1.  

DJ 154 Reghin-Batoș-lim. jud. B.N.

km

1,0

1.500

  1.  

DJ 154F Pănet

km

1,0

1.500

  1.  

DJ 154G Lechincioara-Șincai

km

0,4

600

  1.  

DJ 154H Băla

km

1,0

1.500

D

Lucrări privind reparații curente la drumurile publice

Km

1,6

5.000

1

113

Lucrări accidentale

Km

1,0

4.000

2

114

Îmbrăcăminți bituminoase ușoare

Km

0,6

1.000

1.

DJ 153G Sînger-Papiu-Ursoaia-Iclănzel

km

0,6

1.000

 

TOTAL PROGRAM

Km

14,0

17.900

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Bochiș Nicoleta