ROMÂNIA

 

 

 

Anexa nr.1 la HCJ nr.40

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA

Cod

Cod

Buget

Influență

Buget

INDICATORILOR

rând

indicat.

2004

 

rectificat

0

1

2

3

4

5

VENITURI TOTAL (rd.2+65+68+71+86+88)

01

00.01

680.625.678

32.700.000

713.325.678

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd.3+56+64+66+67)

02

48.02

265.497.309

14.800.000

280.297.309

I. VENITURI CURENTE (rd.4+33)

03

00.02

14.060.000

0

14.060.000

A. VENITURI FISCALE (rd.5+25)

04

00.03

7.500.000

0

7.500.000

A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+17+18+21)

05

00.04

2.500.000

0

2.500.000

IMPOZITUL PE PROFIT

06

01.02

 

 

 

IMPOZITE ȘI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd.8 la 16)

07

03.02

 

 

 

Impozit pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și ale altor persoane fizice independente și asociațiilor familiale

08

03.02.01

 

 

 

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

09

03.02.02

 

 

 

Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

10

03.02.03

 

 

 

Impozitul pe veniturile din închirieri, subînchirieri, locații de gestiune și arendări

11

03.02.04

 

 

 

Impozitul pe veniturile obținute din drepturi de autor și cele cuvenite inventatorilor și inovatorilor

12

03.02.05

 

 

 

Impozitul pe veniturile obținute din premii și câștiguri în bani sau în natură

13

03.02.07

 

 

 

Impozit pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

14

03.02.08

 

 

 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

15

03.02.09

 

 

 

Alte impozite și taxe de la populație

16

03.02.30

 

 

 

TAXA PE TEREN

17

04.02

 

 

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.19+20)

18

05.02

 

 

 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice

19

05.02.01

 

 

 

Impozitul pe teren de la persoane juridice

20

05.02.02

 

 

 

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la 24)

21

08.02

2.500.000

0

2.500.000

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

22

08.02.05

 

 

 

Impozitul pe terenul agricol

23

08.02.06

 

 

 

Alte încasări din impozite directe

24

08.02.30

2.500.000

 

2.500.000

A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.26+27)

25

13.00

5.000.000

0

5.000.000

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

26

15.02

 

 

 

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.28 la 32)

27

17.02

5.000.000

0

5.000.000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

28

17.02.03

2.500.000

 

2.500.000

Taxe judiciare de timbru

29

17.02.10

 

 

 

Taxe de timbru pentru activitatea notarială

30

17.02.12

 

 

 

Taxe extrajudiciare de timbru

31

17.02.13

 

 

 

Alte încasări din impozite indirecte

32

17.02.30

2.500.000

 

2.500.000

B. VENITURI NEFISCALE (rd.34)

33

20.00

6.560.000

0

6.560.000

VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

34

20.02

 

 

 

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd.36 la 44)

35

21.02

5.200.000

0

5.200.000

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

36

21.02.06

 

 

 

Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor

37

21.02.07

 

 

 

Veniturile punctelor de însămânțări artificiale

38

21.02.08

 

 

 

Veniturile circumscripțiilor sanitar-veterinare

39

21.02.09

 

 

 

Contribuția lunară a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea
copiilor în creșe

40

21.02.11

 

 

 

Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate

41

21.02.12

 

 

 

Contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

42

21.02.14

 

 

 

Taxe din activități cadastrale și agricultură

43

21.02.15

 

 

 

Alte venituri de la instituțiile publice

44

21.02.30

5.200.000

 

5.200.000

DIVERSE VENITURI (rd.46 la 55)

45

22.02

1.360.000

0

1.360.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

46

22.02.02

 

 

 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

47

22.02.03

10.000

 

10.000

Restituiri din fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți

48

22.02.05

500.000

 

500.000

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau
companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome

49

22.02.06

 

 

 

Venituri din concesiuni și închirieri

50

22.02.07

150.000

 

150.000

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

51

22.02.08

 

 

 

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii

52

22.07.12

 

 

 

Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P.

53

22.02.17

 

 

 

Venituri din dividende

54

22.02.19

 

 

 

Încasări din alte surse

55

22.02.30

700.000

 

700.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.57)

56

30.00

1.000.000

0

1.000.000

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (rd.58 la 61)

57

30.02

1.000.000

0

1.000.000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

58

30.02.01

 

 

 

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

59

30.02.03

 

 

 

Venituri din privatizare

60

30.02.04

1.000.000

 

1.000.000

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

61

30.02.10

 

 

 

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT(rd.63+67+68)

62

 

536.989.259

32.700.000

569.689.259

COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.64 la 66)

63

31.02

446.187.259

32.700.000

478.887.259

Cote defalcate din impozitul pe venit

64

31.02.01

127.000.000

 

127.000.000

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

65

31.02.02

195.749.950

17.900.000

213.649.950

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

66

31.02.03

123.437.309

14.800.000

138.237.309

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

67

32.02

 

 

 

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (rd.69+70)

68

33.02

90.802.000

0

90.802.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituțiile de
învățământ preuniversitar de stat, creșe și centre județene și locale de consultanță agricolă

69

33.02.01

90.802.000

 

90.802.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei
termice

70

33.02.02

 

 

 

VI. SUBVENȚII (rd.72+83)

71

37.00

127.576.419

0

127.576.419

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd. 73 la 82)

72

37.02

127.576.419

0

127.576.419

Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor
termice și electrice de termoficare

73

37.02.02

 

 

 

Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

74

37.02.03

 

 

 

Subvenții primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
energetic

75

37.02.07

 

 

 

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap

76

37.02.09

96.930.288

 

96.930.288

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau
actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism

77

37.02.11

 

 

 

Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

78

37.02.12

5.000.000

 

5.000.000

Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție

79

37.02.13

 

 

 

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea Programului de pietruire
a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor

80

37.02.14

25.646.131

 

25.646.131

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea acțiunilor privind
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință

81

37.02.15

 

 

 

Subvenții primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar

82

37.02.16

 

 

 

SUBVENȚII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd.84+85)

83

39.02

 

 

 

Subvenții primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă

84

39.02.02

 

 

 

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru susținerea sistemului
de protecție a drepturilor copilului

85

39.02.04

 

 

 

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI (rd.87)

86

40.02

1.000.000

0

1.000.000

Donații și sponsorizări 

87

40.02.01

1.000.000

 

1.000.000

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎNPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.89)

88

42.00

 

 

 

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
(rd.90+91)

89

42.02

 

 

 

Încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri extrabugetare

90

42.02.13

 

 

 

Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit

91

42.02.17

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL (rd.151+164+296+326+391+408+419+426+435+450+460)

92

50.02

680.625.678

32.700.000

713.325.678

A. CHELTUIELI CURENTE (rd.153+165+298+327+393+421+437)

93

01

622.994.745

20.105.000

643.099.745

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.154+166+299+328+394)

94

02

148.133.550

1.643.443

149.776.993

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.155+167+300+329+395)

95

20

251.825.639

18.486.557

270.312.196

SUBVENȚII (rd.156+168+301+330)

96

34

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții (rd.157+169+302+331)

97

35

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice (rd.158+170+303+332)

98

35.01

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.304+333)

99

35.03

 

 

 

TRANSFERURI (rd.171+305+334+396+422)

100

38

129.045.145

-25.000

129.020.145

Transferuri consolidabile (rd.423)

101

39

 

 

 

Transferuri din bugetul comunei,orașului, municipiului sau sectorului municipiului București către bugetul consiliului județean pentru susținerea sistemului  de protecție a copilului (rd.424)

102

39.21

 

 

 

Transferuri neconsolidabile (rd.172+306+335+397)

103

40

129.045.145

-25.000

129.020.145

Burse (rd.173)

104

40.02

 

 

 

Ajutoare sociale (rd.174)

105

40.08

 

0

9.000.000

Alte ajutoare, alocații și indemnizații (rd.175)

106

40.09

 

0

55.500.774

Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice (rd.176)

107

40.10

 

 

 

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere (rd.307+336)

108

40.12

 

 

 

Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.337)

109

40.21

 

 

 

Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială (rd.398)

110

40.27

 

 

 

Asociații și fundații (rd.177)

111

40.41

 

 

 

Programe cu finanțare rambursabilă (rd.178)

112

40.55

 

 

 

Transferuri pentru acțiuni de sănătate (rd.179)

113

40.60

6.500.000

0

6.500.000

Susținerea cultelor (rd.180)

114

40.61

1.000.000

0

1.000.000

Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap
grav (rd.181)

115

40.67

 

 

 

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.182)

116

40.72

30.499.200

0

30.499.200

Alte transferuri (rd.183+308+338+399)

117

40.80

23.425.171

-25.000

23.400.171

Ajutor pentru încălzirea locuinței (rd.184)

118

40.90

 

 

 

Programe cu finanțare nerambursabilă (rd.185)

119

40.93

 

 

 

Alocații și indemnizații pentru persoanele cu handicap (rd.186)

120

40.97

 

 

 

DOBÂNZI (rd.438)

121

49

 

 

 

Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.439)

122

50

 

 

 

Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice interne
(rd.440)

123

50.01

 

 

 

Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe
(rd.441)

124

50.02

 

 

 

Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de valoare și de
riscul garanțiilor acordate de autoritățile locale, în condițiile legii (rd.442)

125

50.03

 

 

 

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe (rd.443)

126

50.04

 

 

 

Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
(rd.444)

127

50.05

 

 

 

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.159+187+309+339+400)

128

69

50.455.058

35.000

50.490.058

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160+188+310+340+401)

129

70

50.455.058

35.000

50.490.058

Investiții ale instituțiilor publice (rd.161+189+311+341+402)

130

72

31.605.000

35.000

31.640.000

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat (rd.312+342)

131

73

18.750.058

0

18.750.058

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar (rd.162+190+313+343+403)

132

77

 

 

 

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.410+428+452)

133

78

 

 

 

ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.429)

134

79

 

 

 

Împrumuturi (rd.430)

135

80

 

 

 

Împrumuturi temporare pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii
(rd.431)

136

80.09

 

 

 

Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit (rd.432)

137

80.12

 

 

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT (rd.411)

138

84

 

 

 

Rambursări de credite externe, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora (rd.412)

139

86

 

 

 

Rambursări de credite externe din fondul de garantare (rd.413)

140

86.01

 

 

 

Plăți de dobânzi și comisioane din fondul de garantare (rd.414)

141

86.02

 

 

 

Rambursări de credite externe contractate de stat (rd.415)

142

86.03

 

 

 

Plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de stat
(rd.416)

143

86.04

 

 

 

Rambursări de împrumuturi (rd.453)

144

87

 

 

 

Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului (rd.454)

145

87.02

 

 

 

Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiții (rd.455)

146

87.04

 

 

 

Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții (rd.456)

147

87.05

 

 

 

D. REZERVE (rd.462)

148

89

6.767.875

12.560.000

19.327.875

REZERVE (rd.463)

149

90

6.767.875

12.560.000

19.327.875

Rezerve (rd.464)

150

91

6.767.875

12.560.000

19.327.875

I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.152)

151

 

66.680.550

0

66.680.550

AUTORITĂȚI PUBLICE (rd.163)

152

51.02

66.680.550

0

66.680.550

CHELTUIELI CURENTE (rd.154 la 156)

153

01

62.915.550

0

62.915.550

CHELTUIELI DE PERSONAL 

154

02

32.936.600

 

32.936.600

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII  

155

20

29.978.950

 

29.978.950

SUBVENȚII (rd.157)

156

34

 

 

 

Subvenții (rd.158)

157

35

 

 

 

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

158

35.01

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

159

69

3.765.000

0

3.765.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.161+162)

160

70

3.765.000

0

3.765.000

Investiții ale instituțiilor publice 

161

72

3.765.000

 

3.765.000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

162

77

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Autorități executive

163

51.02.05

66.680.550

 

66.680.550

III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL (rd.191+214+228+258)

164

 

458.038.843

0

458.038.843

CHELTUIELI CURENTE (rd.192+215+229+259)

165

01

448.928.843

0

448.928.843

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.193+216+230+260)

166

02

115.196.950

993.443

116.190.393

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.194+217+231+261)

167

20

136.800.914

-968.443

135.832.471

SUBVENȚII (rd.195+232+262)

168

34

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții (rd.196+233+263)

169

35

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice (rd.197+234+264)

170

35.01

89.311.005

0

89.311.005

TRANSFERURI (rd.198+218+235+265)

171

38

107.619.974

-25.000

107.594.974

Transferuri neconsolidabile (rd.199+219+236+266)

172

40

107.619.974

-25.000

107.594.974

Burse (rd.200)

173

40.02

 

 

 

Ajutoare sociale (rd.267)

174

40.08

 

0

9.000.000

Alte ajutoare, alocații și indemnizații (rd.268)

175

40.09

 

0

55.500.774

Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice (rd.269)

176

40.10

 

 

 

Asociații și fundații (rd.201+237+270)

177

40.41

 

 

 

Programe cu finanțare rambursabilă (rd.271)

178

40.55

 

 

 

Transferuri pentru acțiuni de sănătate (rd.220)

179

40.60

6.500.000

0

6.500.000

Susținerea cultelor (rd.238)

180

40.61

1.000.000

0

1.000.000

Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav (rd.272)

181

40.67

 

 

 

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.239)

182

40.72

30.499.200

0

30.499.200

Alte transferuri (rd.202+240+273)

183

40.80

2.000.000

-25.000

1.975.000

Ajutor pentru încălzirea locuinței (rd.274)

184

40.90

 

 

 

Programe cu finanțare nerambursabilă (rd.275)

185

40.93

 

 

 

Alocații și indemnizații pentru persoanele cu handicap (rd.276)

186

40.97

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+221+241+277)

187

69

9.110.000

0

9.110.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204+222+242+278)

188

70

9.110.000

0

9.110.000

Investiții ale instituțiilor publice (rd.205+223+243+279)

189

72

9.110.000

0

9.110.000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar (rd.206+224+244+280)

190

77

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT (rd.207 la 213)

191

57.02

90.756.251

0

90.756.251

CHELTUIELI CURENTE (rd.193 la rd.195+198)

192

01

90.456.251

0

90.456.251

CHELTUIELI DE PERSONAL

193

02

29.673.431

 

29.673.431

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

194

20

60.782.820

 

60.782.820

SUBVENȚII (rd.196)

195

34

 

 

 

Subvenții (rd.197)

196

35

 

 

 

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

197

35.01

 

 

 

TRANSFERURI (rd.199)

198

38

 

 

 

Transferuri neconsolidabile (rd.200 la 202)

199

40

 

 

 

Burse

200

40.02

 

 

 

Asociații și fundații

201

40.41

 

 

 

Alte transferuri

202

40.80

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)

203

69

300.000

0

300.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.205+206)

204

70

300.000

0

300.000

Investiții ale instituțiilor publice

205

72

300.000

 

300.000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

206

77

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Învățământ preșcolar

207

57.02.02

 

 

 

Învățământ primar și gimnazial

208

57.02.03

56.492.000

 

56.492.000

Învățământ liceal

209

57.02.04

 

 

 

Învățământ profesional

210

57.02.05

 

 

 

Învățământ postliceal

211

57.02.06

 

 

 

Învățământ special

212

57.02.08

34.264.251

 

34.264.251

Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți

213

57.02.14

 

 

 

SĂNĂTATE (rd.225 la 227)

214

58.02

7.900.000

0

7.900.000

CHELTUIELI CURENTE (rd.216 la 218)

215

01

6.500.000

0

6.500.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

216

02

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

217

20

 

 

 

TRANSFERURI (rd.219)

218

38

6.500.000

0

6.500.000

Transferuri neconsolidabile (rd.220)

219

40

6.500.000

0

6.500.000

Transferuri pentru acțiuni de sănătate

220

40.80

6.500.000

 

6.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.222)

221

69

1.400.000

0

1.400.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.223+224)

222

70

1.400.000

0

1.400.000

Investiții ale instituțiilor publice

223

72

1.400.000

 

1.400.000

Rate aferente achizițiilor de leasing financiar

224

77

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Spitale

225

58.02.03

7.900.000

 

7.900.000

Creșe

226

58.02.05

 

 

 

Alte acțiuni și instituții sanitare

227

58.02.50

 

 

 

CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET (rd.245 la 257)

228

59.02

136.078.049

0

136.078.049

CHELTUIELI CURENTE (rd.230 la 232+235)

229

01

135.178.049

0

135.178.049

CHELTUIELI DE PERSONAL

230

02

7.840.303

 

7.840.303

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

231

20

4.527.541

25.000

4.552.541

SUBVENȚII (rd.233)

232

34

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții (rd.234)

233

35

89.311.005

0

89.311.005

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

234

35.01

89.311.005

 

89.311.005

TRANSFERURI (rd.236)

235

38

33.499.200

-25.000

33.474.200

Transferuri neconsolidabile (rd.237 la 240)

236

40

33.499.200

-25.000

33.474.200

Asociații și fundații

237

40.41

 

 

 

Susținerea cultelor

238

40.61

1.000.000

 

1.000.000

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

239

40.72

30.499.200

 

30.499.200

Alte transferuri

240

40.80

2.000.000

-25.000

1.975.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.242)

241

69

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243+244)

242

70

900.000

0

900.000

Investiții ale instituțiilor publice

243

72

900.000

 

900.000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

244

77

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale și județene

245

59.02.03

11.184.012

 

11.184.012

Muzee

246

59.02.04

11.597.554

 

11.597.554

Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte

247

59.02.05

67.387.435

 

67.387.435

Școli populare de artă de artă și meserii

248

59.02.06

2.754.037

 

2.754.037

Case de cultură

249

59.02.07

 

 

 

Cămine culturale

250

59.02.08

 

 

 

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

251

59.02.10

2.083.832

 

2.083.832

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

252

59.02.13

 

 

 

Centre culturale

253

59.02.14

 

 

 

Culte religioase

254

59.02.15

31.499.200

 

31.499.200

Activitatea sportivă

255

59.02.20

500.000

 

500.000

Activitatea de tineret

256

59.02.21

 

 

 

Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă
și de tineret

257

59.02.50

9.071.979

 

9.071.979

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII (rd.281 la 295)

258

60.02

223.304.543

0

223.304.543

CHELTUIELI CURENTE (rd.260 la 262+265)

259

01

216.794.543

0

216.794.543

CHELTUIELI DE PERSONAL

260

02

77.683.216

993.443

78.676.659

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

261

20

71.490.553

-993.443

70.497.110

SUBVENȚII (rd.263)

262

34

 

 

 

Subvenții (rd.264)

263

35

 

 

 

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

264

35.01

 

 

 

TRANSFERURI (rd.266)

265

38

67.620.774

0

67.620.774

Transferuri neconsolidabile (rd.267 la 276)

266

40

67.620.774

0

67.620.774

Ajutoare sociale  

267

40.08

9.000.000

 

9.000.000

Alte ajutoare, alocații și indemnizații

268

40.09

55.500.774

 

55.500.774

Transferuri către căminele pentru persoanele vârstnice

269

40.10

 

 

 

Asociații și fundații

270

40.41

 

 

 

Programe cu finanțare rambursabilă

271

40.55

 

 

 

Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav

272

40.67

3.120.000

 

3.120.000

Alte transferuri

273

40.80

 

 

0

Ajutor pentru încălzirea locuinței

274

40.90

 

 

 

Programe cu finanțare nerambursabilă

275

40.93

 

 

 

Alocații și indemnizații pentru persoanele cu handicap

276

40.97

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.278)

277

69

6.510.000

0

6.510.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.279+280)

278

70

6.510.000

0

6.510.000

Investiții ale instituțiilor publice

279

72

6.510.000

 

6.510.000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

280

77

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Centre de îngrijire și asistență

281

60.02.02

 

 

 

Centre-pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap

282

60.02.03

 

 

 

Centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap

283

60.02.04

 

 

 

Centre de integrare prin terapie ocupațională

284

60.02.05

 

 

 

Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

285

60.02.06

 

 

 

Cantine de ajutor social

286

60.02.07

 

 

 

Ajutor social

287

60.02.09

 

 

 

Asistență socială în caz de invaliditate

288

60.02.10

 

 

 

Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului

289

60.02.13

 

 

 

Unități de asistență medico-socială

290

60.02.16

 

 

 

Servicii publice de asistență socială

291

60.02.36

96.930.288

 

96.930.288

Servicii publice specializate pentru protecția copilului

292

60.02.41

126.374.255

 

126.374.255

Cămine pentru persoane vârstnice

293

60.02.42

 

 

 

Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav

294

60.02.47

 

 

 

Alte acțiuni privind asistența socială, alocații pensii, ajutoare și indemnizații

295

60.02.50

 

 

 

IV. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (rd.297)

296

63.00

23.338.000

0

23.338.000

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE (rd.314 la 325)

297

63.02

23.338.000

0

23.338.000

CHELTUIELI CURENTE (rd.299 la 301+305)

298

01

 

0

0

CHELTUIELI DE PERSONAL

299

02

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

300

20

 

 

 

SUBVENȚII (rd.302)

301

34

 

 

 

Subvenții (rd.303+304)

302

35

 

 

 

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

303

35.01

 

 

 

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

304

35.03

 

 

 

TRANSFERURI (rd.306)

305

38

 

0

0

Transferuri neconsolidabile (rd.307+308)

306

40

 

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

307

40.12

 

 

 

Alte transferuri

308

40.80

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.310)

309

69

22.930.000

0

22.930.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.311+313)

310

70

22.930.000

0

22.930.000

Investiții ale instituțiilor publice

311

72

18.280.000

 

18.280.000

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat

312

73

4.650.000

 

4.650.000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

313

77

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Întreținerea și repararea străzilor

314

63.02.02

 

 

 

Iluminat

315

63.02.03

 

 

 

Salubritate

316

63.02.04

400.000

 

400.000

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

317

63.02.05

 

 

 

Locuințe

318

63.02.08

 

 

 

Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare,stații de pompare

319

63.02.09

18.530.000

 

18.530.000

Rețele, centrale și puncte termice

320

63.02.10

 

 

 

Canalizare

321

63.02.11

 

 

 

Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan

322

63.02.12

 

 

 

Introducere de gaze naturale în localități

323

63.02.13

 

 

 

Electrificări rurale

324

63.02.14

 

 

 

Alte acțiuni privind servicii, dezvoltarea publică și locuințe

325

63.02.50

4.408.000

 

4.408.000

V. ACȚIUNI ECONOMICE (rd.344+356+377)

326

 

115.628.385

18.400.000

134.028.385

CHELTUIELI CURENTE (rd.345+357+378)

327

01

101.428.327

18.400.000

119.828.327

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.346+358)

328

02

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.347+359+379)

329

20

79.423.750

18.400.000

97.823.750

SUBVENȚII (rd.360)

330

34

 

 

 

Subvenții (rd.361)

331

35

 

 

 

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice (rd.362)

332

35.11

 

 

 

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.363)

333

35.03

 

 

 

TRANSFERURI (rd.364+380)

334

38

17.325.171

0

17.325.171

Transferuri neconsolidabile (rd.365+381)

335

40

17.325.171

0

17.325.171

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere (rd.366)

336

40.12

 

 

 

Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.382)

337

40.21

 

 

 

Alte transferuri (rd.367+383)

338

40.80

17.325.171

0

17.325.171

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.348+368+384)

339

69

14.200.058

0

14.200.058

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.3449+369+385)

340

70

14.200.058

0

14.200.058

Investiții ale instituțiilor publice (rd.350+370+386)

341

72

 

 

 

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital majoritar de stat (rd.371)

342

73

14.100.058

0

14.100.058

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar (rd.351+372+387)

343

77

 

 

 

AGRICULTURA ȘI SILVICULTURĂ (rd.352 la 355)

344

67.02

5.104.000

500.000

5.604.000

CHELTUIELI CURENTE (rd.346+347)