Anexa 6

 

 

 

Rectificarea Sumelor alocate de Consiliul Județean Mureș
pentru echilibrarea bugetelor locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr.crt.

Localități

Sume alocate
de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale

Influență

Buget rectificat

0

1

2

3

4

TOTAL MUNICIPII, ORAȘE, COMUNE

92.462.691

804.000

93.266.691

TOTAL COMUNE

83.112.438

804.000

83.916.438

1

Nadeș

548.918

804.000

1.352.918