ROMÂNIA                                                                      ANEXA  NR. 3

      JUDEȚUL MUREȘ                                              La Hotărârea nr.40

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri comunale de la bugetul de stat pe anul 2004

conform H.G. 514/2004

 

                        -mil. lei-          

Nr.

crt.

Capitol de cheltuieli

Denumire obiectiv sau lucrare

U.M

Fizic

 

Valoric

 

0

1

2

3

4

I.

CHELTUIELI CURENTE, total din care:

Km

4,5

5.900

A.

Reparații curente, întreținere și administrare, total, din care:

Km

1,0

400

C

Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice

Km

1,0

400

1

103

Tratamente bituminoase

Km

1,0

400

  1.  

Sîncrai – Centru plasament familiar

km

1,0

400

D

Lucrări privind reparații curente la drumurile publice

Km

3,5

5.500

2

114

Îmbrăcăminți bituminoase ușoare

Km

3,5

5.500

1.

IUR prin tratament dublu și completarea împietruirii existente pe:

DC 135 Pănet-Hărțău-Cuieșd

km

2,0

2.500

2.

IUR pe: DC 91 Nandra

km

0,75

1.500

3.

IUR pe: DC 117A Cipăieni

km

0,6

1.250

4.

IUR pe: DC 118 Moara de Jos

km

0,15

250

 

TOTAL PROGRAM

Km

4,5

5.900

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Bochiș Nicoleta